Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej uzyskany przez prawników XALTUM!

16.07.2020 |

Wyrokiem z dnia 24.02.2020 r. w sprawie II C 409/18 Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego zawartą z dawnym BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) w 2006 r.

Umowa należała do tzw. starego portfela mBank, gdzie bank dowolnie ustalał nie tylko kurs waluty, ale także zmiany oprocentowania. Sąd uznał, że w takim wypadku w ogóle nie można mówić o wzajemnym uzgodnieniu przez strony ich praw i obowiązków, gdyż jednoznacznie określono jedynie zobowiązanie banku, natomiast zobowiązania kredytobiorców miały być ustalane arbitralnie przez Bank dopiero w toku wykonywania umowy.

W rezultacie Sąd zasądził od banku na rzecz naszych Klientów kwotę ok. 22,5 tys. zł tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd opowiedział się przy tym za tzw. teorią salda, uznając, że kredytobiorcy mogą domagać się wyłącznie nadwyżki ponad wypłacony im kapitał.