franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankowePozew od Banku po stwierdzeniu nieważności umowy.

22 listopada 20210

Niewiele ponad rok od dnia wydania wyroku w I instancji przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie najbardziej znanych „frankowiczów” w Polsce – Państwa Dziubak – media obiegła wiadomość o wystąpieniu przez Bank na drogę sądową w celu dochodzenia od kredytobiorców zapłaty kwoty blisko 800.000,00 złotych. Czy kredytobiorcy w innych sprawach mają się czego obawiać?

Wyrok nieprawomocny, a pozew Banku już w Sądzie

Na wstępie zaznaczyć należy fakt często pomijany w szumie medialnym dotyczącym pozwu złożonego przez Raiffeisen Bank International – sprawa dot. umowy Państwa Dziubak nie została prawomocnie zakończona.

Faktem jest, że w wyroku Sądu pierwszej instancji doszło do stwierdzenia, że umowa z Bankiem jest nieważna, jednakże w dalszym ciągu toczy się w drugiej instancji. 

Tym samym obecna sytuacja zdaje się być co najmniej kuriozalna – Bank złożył pozew, który jest uzależniony od niepewnego jeszcze rozstrzygnięcia w innej, równolegle toczącej się sprawie o to, czy umowa jest nieważna.

Pojawia się zatem wątpliwość – czy roszczenia Banku są faktycznie zasadne, czy też stanowią jedynie próbę narzucenia narracji w przestrzeni medialnej, mającej doprowadzić do efektu odstraszającego?

W czym rzecz i skąd ta kwota?

Z wyjątkowo lakonicznych komunikatów prasowych wynika, że Bank swoje żądanie opisuje jako równowartość użyczonego kapitału w złotówkach, wraz z jego waloryzacją o wskaźnik inflacji, a także poniesione przez Bank koszty obsługi kredytu.

Roszczenie tym samym miałoby opiewać na kwotę 790 995,07 zł, która niewątpliwie może robić wrażenie, tworząc pole do wątpliwości „frankowiczów” co do zasadności rozpoczęcia sprawy sądowej.

Instytucje publiczne jednoznacznie po stronie konsumentów

Zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów negatywnie wypowiedzieli się o roszczeniach kierowanych przez Banki przeciwko kredytobiorcom w związku z żądaniem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. 

Kategorycznie odrzucono możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko Kredytobiorcom w sytuacji, gdy to Bank przygotował wadliwą umowę, a czego skutkiem jest sądowe stwierdzenie jej nieważności od momentu jej zawarcia.

W oczekiwaniu na Sąd Najwyższy?

Pomimo faktu, że od wyroku TSUE w sprawie p. Dziubak minął już ponad rok, w dalszym ciągu spory pomiędzy kredytobiorcami a bankami rozgrzewają opinię publiczną, z tygodnia na tydzień przynosząc kolejne tematy do polemiki.

Oczy wszystkich stron sporu zdają się obecnie kierować na Sąd Najwyższy, który jednak na czas nieokreślony odroczył termin wydania uchwały w składzie pełnej Izby Cywilnej. Nie jest wiadome, czy uchwała taka w ogóle zapadnie.

Brak jest zatem podstaw do zwlekania z roszczeniami wobec Banku. Od decyzji kredytobiorców zależy, czy będą kontynuowali spłatę zadłużenia, czy spróbują uwolnić się od niekorzystnej dla nich umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2021/10/xaltum-white.png
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021