franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweSkarga do TSUE na zastąpienie stawki LIBOR stawką SARON

3 grudnia 20210

Informowaliśmy Państwa niedawno, że na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z dnia 14.10.2021 r. odniesienia do stawek LIBOR w umowach kredytowych zostaną zastąpione odniesieniami do stawki SARON. Jedna z polskich frankowiczek zaskarżyła to rozporządzenie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Skargę taką umożliwia przepis art. 263 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, zgodnie z którym każdy obywatel UE może zaskarżyć akty prawne Komisji Europejskiej, które dotyczą go bezpośrednio, w terminie 2 miesięcy od opublikowania aktu.

Skarżąca zarzuca Komisji Europejskiej, że rozporządzenie stanowiło nieuprawnioną ingerencję w umowę kredytową, a przy jego wydawaniu wzięto pod uwagę wyłącznie interesy sektora bankowego. Zdaniem skarżącej, rozporządzenie KE nie mogło ingerować w umowy zawarte przed rokiem 2018.

Gdyby powyższa skarga okazała się skuteczna, pod dużym znakiem zapytania stanęłaby możliwość dalszego wykonywania po 31.12.2021 r. praktycznie wszystkich umów „frankowych”. Oznaczałoby to, że umowy te odnoszą się do nieistniejącego wskaźnika oprocentowania, którego nie można niczym zastąpić. W grę wchodziłyby trzy rozwiązania:

– stawka LIBOR zostaje „zamrożona” na poziomie jej ostatniego notowania; albo

– oprocentowanie będzie stałe na poziomie marży banku do końca trwania umowy; albo

– umowa stanie nieważna ze względu na brak możliwości dalszego ustalania oprocentowania.

 

Będziemy dla Państwa na bieżąco monitorować powyższą kwestię oraz niezwłocznie powiadomimy, gdy tylko pojawi się rozstrzygnięcie ze strony TSUE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2021/10/xaltum-white.png
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021