Ugoda z Santander Bank Polska – czy warto ją zawierać? - Frankowe Kredyty
 
franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweUgoda z Santander Bank Polska – czy warto ją zawierać?

11 marca 20220

W dzisiejszym artykule pod lupę bierzemy propozycje ugodowe Santander Bank Polska S.A. 

Co prawda Bank ten nie zadecydował o masowych propozycjach ugodowych, jednak poszczególni klienci otrzymują indywidualne oferty rozwiązania sporu.

Analizie poddamy rzeczywistą propozycję naszego klienta, który w 2008 roku zawarł umowę z Kredyt Bank S.A. (poprzednik Santander Bank Polska).

 

Kredyt frankowy z 2008 r.

Pani Anna w sierpniu 2008 r. zawarła umowę kredytu indeksowanego na kwotę 180.000,00 zł. Miała ona obowiązywać 300 miesięcy, przy założeniu oprocentowania opartego na wskaźniku LIBOR3M (obecnie SARON3M) i marży na poziomie 2,25%. 

Po niemal 14 latach spłaty:

  1. saldo zadłużenia wynosi (na styczeń 2022 r.) we frankach szwajcarskich około 44.133,89 CHF (po przeliczeniu na PLN po kursie średnim NBP – 189.968,97 zł.);
  2. Rata bieżąca wynosi koło 1800,00 zł;

 

 

Jaką ugodę proponuje Santander Bank Polska?

Umorzenie zadłużenia – ale szczegółów brak

Co zakłada propozycja Banku? Saldo zostałoby przeliczone przez zaproponowany indywidualnie kurs. Nie jest to kurs z dnia wypłaty kapitału, został ustalony w oparciu o wyliczenia dot. spłaty zadłużenia przez lata trwania umowy.

Sęk w tym, że Bank nie przedstawia szczegółowego rozliczenia rat od początku spłaty (tak jak czyni to PKO BP czy mBank). W gruncie rzeczy brak jest możliwości weryfikacji, czy doszło do nadpłaty i w jakiej wysokości – informacje nie są bowiem zawarte w treści dokumentacji ugody.

Konkrety? Na przykładzie umowy p. Anny:

  1. Bieżące saldo w przeliczeniu na złotówki wynosi 189.968,97 zł;
  2. Bank proponuje obniżenie salda do kwoty 123.870,59 zł;
  3. Marża wynosiłaby 1,25%;
  4. Ugoda zakłada stałe oprocentowanie w okresie pierwszych 5 lat – 5,45%. Po okresie tym, przedstawiona zostałaby propozycja co do kontynuacji spłaty 

Po przyjęciu propozycji:

  1. saldo zadłużenia wyniosłoby 123.870,59 zł;
  2. bieżąca rata wynosiłaby 1.223,47 zł.

Bank zakłada przy tym, że propozycja jest ograniczona czasowo i oczekuje odpowiedzi w terminie 2 tygodni. Co prawda zapowiada aktualizację oferty ugody po tym czasie, ale wraz z dynamicznym wzrostem wskaźnika WIBOR okazać się może, że propozycja dot. stałego oprocentowania zostanie zmieniona na niekorzyść klienta.

 

Oprocentowanie i wysokość raty

Ugoda dodatkowo zakłada przejście na stałe oprocentowanie. Na dzień przedstawienia propozycji, wynosiłoby ono 5,45%.

Po okresie stałego oprocentowania, Bank zaproponuje utrzymanie stałego oprocentowania (ale na innych warunkach) albo przejście na oprocentowanie zmienne. 

Obecna sytuacja kredytobiorców dynamicznie się zmienia. Wzrost stóp procentowych i kolejne wzrost wskaźnika WIBOR sprawiają, że sytuacja jest niepewna w perspektywie najbliższych lat. Nie sposób przewidzieć przy tym, czy za 5 lat oprocentowanie to nie wzrośnie nawet do poziomu dwucyfrowego.

Ryzyko zmienności kursu waluty zostanie zatem de facto zastąpione ryzykiem zmiennej stopy procentowej.

 

Ugoda a nieważność i odfrankowienie – co można zyskać?

Umowa p. Anny zawiera klauzule niedozwolone – pozwala to na wystąpienie do Sądu w celu podważenia umowy kredytu.

Pamiętać należy o podstawowych roszczeniach:

Stwierdzenie nieważności – Bank zwraca równowartość wpłaconych rat oraz koniecznością rozliczenia się z udostępnionego kapitału. Kredytobiorca przestaje spłacać kredyt i hipoteka zostaje wykreślona z księgi wieczystej.

W przypadku pani Anny – wpłaciła on na rzecz Banku około 230.000,00 zł i otrzymała 180.000,00 zł tytułem kredytu. Realnie otrzymałby zatem zwrot 50.000,00 zł.

Odfrankowienie – obniżone zostaje saldo zadłużenia. Zwrócone zostają nadpłaty, a umowa jest kontynuowana przy korzystnym oprocentowaniu.

W przypadku pani Anny – saldo obniży się do ok. 95.000,00 zł, do zwrotu będzie kwota około 80.000,00 zł. Aktualna rata wynosić będzie zaś około 800,00 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie skutków wystąpienia do sądu w zestawieniu z propozycją ugody.

Do spłaty Rata Zwrot nadpłat Zysk
Ugoda 123.870,59 zł 1.223,47 zł 0,00 zł 66.108,15 zł

(obniżenie salda)

Unieważnienie 0,00 zł 0,00 zł 50.000,00 zł 248.991,44 zł

(brak kredytu + nadpłata)

Odfrankowienie 95.000,00 zł 774,44 zł 80.000,00 zł  193 882,66  zł

(obniżenie salda + nadpłata)

 

Podsumowanie – czy ugoda jest korzystna?

Podsumowując, z zawarciem ugody wiążą się zarówno wady i jak i zalety w porównaniu z sądowym podważeniem umowy:

Działanie Zalety Wady
Ugoda – Obniżenie salda zadłużenia;

– Usunięte zostaje ryzyko zmiany kursu CHF

– Ryzyko podwyższenia raty w wyniku zmiany oprocentowania;

– Brak możliwości negocjowania warunków ugody z Bankiem;

– Brak zwrotu nadpłaty.

Unieważnienie – Brak kredytu;

– Kredytobiorca otrzymuje zwrot nadpłaty;

– Wykreślenie hipoteki z KW

– Konieczność zwrotu kapitału na rzecz Banku;
Odfrankowienie – Obniżenie salda zadłużenia;

– Kredytobiorca otrzymuje zwrot nadpłaty;

– Utrzymane zostaje niskie oprocentowanie kredytu.

– Konieczna jest dalsza spłata zadłużenia

 

Pani Anna otrzymała od Xaltum informacje na temat tego, co może zyskać w każdym wariancie oraz jakie ryzyka się z tym wiążą. 

Każdy z frankowiczów musi ocenić przy tym, które z rozwiązań problemu z kredytem jest dla niego korzystne. Istotne jest przede wszystkim, by decyzja ta poprzedzona była pełnymi informacjami na temat jej skutków.

 

franki oferta

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021