franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweCzy możliwe jest niespłacanie rat kredytu w trakcie sprawy sądowej?

25 lipca 20220

Kurs franka szwajcarskiego rośnie, zbliżając się niebezpiecznie do poziomu 5,00 zł. Wraz z podnoszeniem przez Szwajcarski Bank Narodowy stóp procentowych wzrasta oprocentowanie kredytów frankowych.  Sprawia to, że raty kredytu frankowego są coraz wyższe.

Także koszty życia w Polsce oraz inflacja sprawiają  frankowiczom coraz więcej problemów.

Wielu kredytobiorców składa pozwy w celu unieważnienia umowy – jednak w czasie sprawy sądowej w dalszym ciągu wpłacają oni dalsze raty.  Szansą na uniknięcie tego obowiązku jest złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń.

 

Czym jest zabezpieczenie roszczenia?

Zabezpieczenie polega na ustaleniu relacji z Bankiem na czas procesu. Wniosek ten zakłada, że:

  1. Frankowicz nie musi wpłacać kolejnych rat w trakcie trwania sporu;
  2. Bank nie ma prawa wypowiedzieć umowy kredytu z powodu braku wpłat’
  3. Bank nie może przekazywać do BIK bądź innych rejestrów informacji na temat nieterminowej spłaty zadłużenia.

Takie rozwiązanie może być korzystne dla wielu frankowiczów, gdy spłata kredytu znacznie obciąża domowy budżet. W obecnych, trudnych dla wszystkich czasach, jest to niewątpliwie szansa na obniżenie comiesięcznych wydatków.

 

Kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia?

Wniosek o zabezpieczenie może zostać ujęty już w pozwie. W takiej sytuacji jest on badany przez Sąd w pierwszej kolejności, nawet przed wysyłką pozwu do Banku.

Przesłanki udzielenia zabezpieczenia są dwie: roszczenie frankowicza musi być uprawdopodobnione i musi posiadać on interes prawny w uzyskaniu takiego zabezpieczenia.

W praktyce, uprawdopodobnienie sprowadza się do ustalenia, że zawarto umowę kredytu frankowego a żądanie frankowicza jest zasadne. Konieczne jest tym samym powołanie się na orzecznictwo, zgodnie z którym umowa taka jest nieważna.

Jeśli chodzi o interes prawny, istnieje on wtedy, gdy nieudzielenie zabezpieczenia uniemożliwi albo utrudni wykonanie wyroku, bądź też przeszkodzi w osiągnięciu celu postępowania.

Interes prawny pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy Bank jest  złej kondycji finansowej, przez co powstaje obawa, że w przyszłości nie będzie on w stanie zwrócić wpłaconych rat po unieważnieniu umowy. Wówczas kolejne wpłaty prowadziłyby tylko do zubożenia frankowicza bez pewności odzyskania wpłat.

Do tego, w sytuacji, gdy wpłaty frankowicza wyrównały bądź przewyższają sumę otrzymaną z Banku jako kwota kredytu, rośnie szansa na udzielenie zabezpieczenia. Skutkiem unieważnienia umowy jest konieczność rozliczenia z Bankiem. Jeśli zatem wpłaty te co najmniej wyrównały kapitał – dla Sądu jest to jasny sygnał, że frankowicz jest w stanie się rozliczyć z Bankiem po nieważności.

 

Czy wniosek wiąże się z dodatkową opłatą w Sądzie?

Jeśli wniosek o zabezpieczenie został zawarty w pozwie – nie będzie on dodatkowo płatny.

W sytuacji gdy wniosek taki jest składany w toku sprawy – podlega on opłacie w wysokości 100,00 zł.

 

Jak Sąd rozstrzyga o zabezpieczeniu?

Sąd rozstrzyga o wniosku w formie postanowienia. Niezależenie czy uwzględni wniosek czy też go oddali – doręczy takie postanowienie stronom sporu. Zarówno frankowicz jak i Bank będą mogli złożyć zażalenie w przypadku, gdy orzeczenie nie będzie dla nich korzystne. 

Konieczne będzie jednak wówczas opłacenie wniosku o uzasadnienie (100,00 zł). Samo zażalenie wówczas nie jest obciążone dodatkowymi kosztami.

Zażalenie rozpoznawane jest przez innych sędziów z tego samego Sądu. Ponownie wydawane jest postanowienie – tym razem w przedmiocie uwzględnienia zażalenia. 

Co ważne – frankowicz nie jest zobowiązany do spłaty rat dopiero w momencie, gdy postanowienie stanie się prawomocne – a zatem po rozpoznaniu zażalenia. W praktyce jednak orzeczenie takie zapada dużo wcześniej, niż wyrok w sprawie.

Każda sprawa jest indywidualnie badana

Kwestia udzielenia zabezpieczenia jest indywidualnie badana. W ostatnim czasie, wobec utrwalania się korzystnych wyroków, sądy coraz częściej przyznają frankowiczom zabezpieczenie, zwalniając ich z obowiązku płacenia rat na czas sporu.

Warto natomiast rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie – w perspektywie długoletniego procesu, narzędzie takie pozwoli na ograniczenie kosztów ponoszonych na rzecz Banki, mając na względzie perspektywę unieważnienia umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021