Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej uzyskany przez prawników XALTUM!

16.07.2020 |

Wyrokiem z dnia 29.06.2020 r. w sprawie XXV C 119/19 Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za nieważną umowę kredytu zawartą z dawnym BGŻ S.A. (obecnie BNP PAribas Bank Polska S.A.) w 2008 r. Sporna umowa była umową o kredyt denominowany w CHF, gdzie jednak wypłata i spłata następowała w PLN, po kursach wyznaczanych przez bank w jego wewnętrznej tabeli kursowej. Sąd uznał postanowienia odsyłające do tabeli kursowej banku za niedozwolone i niewiążące kredytobiorców. Jednocześnie doszedł do wniosku, że umowa bez tych postanowień jest niewykonalna.

W rezultacie Sąd ustalił w wyroku nieważność umowy kredytu, zasądził od banku na rzecz naszych Klientów kwotę prawie 16 tys. zł tytułem zwrotu świadczeń nienależnych i obciążył bank w całości kosztami procesu. Sąd opowiedział się przy tym za tzw. teorią salda, uznając, że kredytobiorcy mogą domagać się wyłącznie nadwyżki ponad wypłacony im kapitał.
 
Wyrok ten cieszy szczególnie, gdyż orzecznictwo w sprawie kredytów denominowanych jest wciąż rozbieżne i uchodzą one za trudniejsze do podważenia niż kredyty indeksowane. Mimo to naszym prawnikom udało się przekonać Sąd do korzystnego rozstrzygnięcia.