UOKiK zbada wysokość opłat za historię kredytową

19.09.2018 | Dariusz Rozpara

W dniu 23.08.2018 r. UOKiK wydał oficjalny komunikat, że zajmie się nieuczciwą praktyką banków polegającą na naliczaniu i pobieraniu wysokich opłat za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu we frankach szwajcarskich.  W trosce o interesy naszych Klientów, XALTUM Kancelaria Radców Prawnych już w czerwcu 2018 r. złożyła do Prezesa UOKiK skargę na te praktyki.

Zaświadczenia, których dotyczy problem, są potrzebne kredytobiorcom nie tylko do skontrolowania prawidłowości realizowanej umowy kredytowej, ale także, a może nawet przede wszystkim – do wystąpienia z roszczeniami przeciwko bankowi o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, czy też zwrot nadpłaconej części rat.

Zawyżone opłaty za zaświadczenia stanowią skuteczną barierę do podejmowania jakichkolwiek kroków prawnych. Tytułem przykładu – za historię kredytową obejmującą 10 lat wstecz, kredytobiorca jest zmuszony zapłacić nawet 1.800 - 2.000 zł. Bez takiego zaświadczenia nie będzie w stanie określić wysokości swojego żądania w sądzie.

Choć wydawany przez bank dokument jest tak naprawdę zwykłym wydrukiem komputerowym, to nie da się wygenerować go samodzielnie w warunkach domowych poprzez zalogowanie się do konta bankowości elektronicznej – takiej funkcji bank klientom nie udostępnia. Tym sposobem, kredytobiorca jest postawiony w sytuacji przymusowej – musi przyjąć warunki jednostronnie zaproponowane przez bank, godząc się na poniesienie wygórowanej opłaty za zaświadczenie, którego nie może w inny sposób uzyskać.

W ocenie Prezesa UOKiK, zawyżone opłaty za wydanie zaświadczenia mogą stanowić również nieuzasadniony dochód banków, gdyż ich wysokość nie odpowiada kosztom rzeczywiście ponoszonym przez bank w związku z tego rodzaju czynnością. W konsekwencji, wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję bank czerpie nieuzasadnioną korzyść majątkową kosztem kredytobiorców, których interesy ekonomiczne zostają w sposób rażący nadszarpnięte.

Prezes UOKiK zbada opłaty pobierane przez 15 banków: BGŻ BNP Paribas, Alior Bank, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, Euro Bank, Getin Noble Bank, ING, Millenium, Pekao, PKO BP, PKO Bank Hipoteczny, Raiffeisen Bank Polska.

Pierwszym bankiem, któremu UOKiK postawił zarzuty jest Deutsche Bank Polska.

 

Dariusz Rozpara - radca prawny prowadzący sprawy kredytów frankowych