franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Sprawy wygrane przez naszych Klientów

Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26.10.2021 r., sygn. V ACa 313/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31.03.2021 r. w sprawie I C 1328/17.

SO w Gdańsku stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 132.000,00 PLN.

Sąd uznał, że pomimo argumentów Banku nie możliwe jest utrzymanie umowy w mocy. Kategorycznie odrzucono możliwość zastąpienia kursu Banku za pomocą średniego kursu NBP.

Skutkiem nieuczciwych zapisów umownych jest konieczność zwrotu wpłaconych przez Klientów rat.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku

Bank Ochrony Środowiska S.A
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7.10.2021 r., sygn. I ACa 150/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 21.12.2020 r. w sprawie I C 517/20.

SO w Olsztynie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 40.000,00 CHF.

W wyroku potwierdzono, że umowa jest nieważna, wobec czego Bank powinien rozliczyć się z nadpłaconych ponad wypłacony kapitał rat.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku

mBank S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30.07.2021 r., sygn. I ACa 349/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 08.02.2021 r. w sprawie I C 309/20 i uwzględnił apelację klientów.


SO w Olsztynie stwierdził nieważność umowy. SA dodatkowo zasądził na rzecz klientów ponad 219.000,00 zł.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem Xaltum, zgodnie z którym uzasadnione było żądanie zwrotu wpłaconych rat w sprawie, niezależnie od kwoty wypłaconego kapitału.

Sprawa została zakończona w 13 miesięcy.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25.11.2021 r., sygn. XVIII C 512/21

Sąd Okręgowy uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 140 tys. złotych i ponad 41 tys. franków szwajcarskich

Wyrok zapadł w ciągu 8 miesięcy od złożenia pozwu.

Raiffeisen Bank International AG (Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 27.10.2021 r., sygn. I C 526/20

Sąd Okręgowy uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 227 tys. zł.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa . Wyrok zapadł w ciągu 16 miesięcy od złożenia pozwu.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22.07.2021 r., sygn. akt I C 403/20

Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 291 tys. zł.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Sąd uznał umowę za nieważną i nakazał Bankowi zwrócić wpłacone przez Kredytobiorców raty.

Sprawa została zakończona w pierwszej instancji w 16 miesięcy.

PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 22.07.2021 r., sygn. akt: I C 1042/20

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 108 tys. zł.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Sąd uznał umowę za nieważną i nakazał Bankowi zwrócić wpłacone przez Kredytobiorców raty.

Sprawa została zakończona w pierwszej instancji w 8 miesięcy.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1.07.2021 r, sygn. akt: I C 877/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz klientów ponad 407 tys. zł oraz 39 tys. CHF (kredyt spłacony w całości).

W sprawie Sąd uznał umowę za nieważną i zasadził zwrot żądanych rat. Ostatecznie odstąpiono od przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. 

Fakt spłaty zadłużenia nie pozbawia zdaniem Sądu możliwości podważania umowy.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.06.2021 r. , sygn. akt I C 493/20

Sąd Okręgowy w Olsztynie odfrankowił umowę oraz zasądził na rzecz klientów ponad 78.000,00 PLN.

W sprawie powołany został biegły, który potwierdził zasadność wyliczeń zawartych z pozwie. 

Tym samym Sąd co prawda nie uznał umowy za nieważną, lecz przychylił się do wniosku o jej odfrankowienie oraz zwrot nadpłaconych rat.

W imieniu kredytobiorców złożona została apelacja w celu stwierdzenia nieważności umowy.

ING Bank Śląski S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.04.2021 r., sygn. akt: I C 1410/20

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 119.000,00 PLN oraz 22.735,00 CHF.

Sprawa zakończona w 5 miesięcy od złożenia pozwu. Przeprowadzona została tylko jedna rozprawa, Sąd pominął wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24.02.2021 r. , sygn. akt XII C 732/20

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 134.000,00 PLN.

Sprawa zakończona w pierwszej instancji w 10 miesięcy od złożenia pozwu po jednej rozprawie. W sprawie nie brał udziału biegły, a świadkowie przesłuchani zostali na piśmie.

Kredytobiorcy są z wykształcenia prawnikami – okoliczność ta nie miała zdaniem Sądu znaczenia przy ustalaniu nieważności umowy.

Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7.12.2020 r., sygn. akt XII C 623/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 73.000,00 PLN i 33.000,00 CHF.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Po przedstawieniu stanowisk stron, wydany został wyrok w całości uwzględniający żądanie pozwu.

Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 02.11.2020 r., sygn. akt XVIII C 642/20

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 290.000,00 PLN.

Wyrok zapadł zaledwie 6 miesięcy po złożeniu pozwu. Pominięto wnioski o przesłuchanie pracowników Banku oraz o zawieszenie postępowania.

Odbył się tylko jeden termin rozprawy, Sąd uwzględnił żądanie stwierdzenia nieważności oraz zwrotu wpłaconych rat.

Raiffeisen Bank International (Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.10.2020 r., sygn. akt XXV C 3105/18

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 55.000,00 PLN oraz 23.000,00 CHF.

W sprawie przesłuchani zostali świadkowie zawnioskowani przez Bank. Sąd uznał za zbędne przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Sąd uwzględnił żądanie stwierdzenia nieważności umowy i zasądził zwrot wpłaconych przez klientów rat.

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20.08.2020 r., sygn. akt XIII C 821/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 62.000,00 PLN.

W sprawie Sąd uznał umowę za nieważną oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę nadpłaty ponad wypłacony kapitał.

W imieniu kredytobiorców złożona została apelacja w celu uzyskania należnych do Banku rat.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2020 r, sygn. akt: XXV C 119/19

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 15.708,30 PLN.

W sprawie Sąd uznał umowę za nieważną oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę nadpłaty ponad wypłacony kapitał.

Zgodnie z wolą klientów, od wyroku nie składano apelacji.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.02.2020 r., sygn. akt II C 409/18

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz klientów ponad 22.470,00 zł (kredyt spłacony).

Sąd uwzględnił żądanie stwierdzenia nieważności umowy i zasądził zwrot nadpłaconych rat ponad wypłacony kapitał.

Choć Sąd chciał zawiesić postępowanie, zażalenie złożone w imieniu Klientów Xaltum pozwoliło na sprawne zakończenie sprawy.

Raiffeisen Bank International (Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.09.2019 r., sygn. akt XXV C 2723/18

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy.

W sprawie wpłacone przez klientów raty nie przekraczały otrzymanego kapitału. Umowa została jednakże uznana za jednoznacznie nieważną – jeszcze przed wydaniem wyroku przez TSUE ws. p. Dziubak (C-260/18).

W imieniu kredytobiorców złożona została apelacja w celu uzyskania należnych od Banku rat.

Powyższe zestawienie to tylko część wyroków uzyskanych dla naszych Klientów.

Jeśli Twój Bank nie znajduje się na liście – skontaktuj się z nami, zweryfikujemy Twoją umowę.
https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2021/10/xaltum-white.png
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021