franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Sprawy wygrane przez naszych Klientów

Santander Bank Polska S.A
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.06.2024 r.; sygnatura: XXVIII C 7010/23

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 05.06.2024 r. uznał umowę zawartą z Kredyt Bank S. A. – obecnie Santander Bank Polska S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 638.807,30 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 10.06.2024 r., sygnatura akt: XII C 1953/23

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 10.06.2024 r. uznał umowę zawartą z BRE Bank S. A. – obecnie mBank S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 362.255,67 zł i 514,83 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Pozew został złożony w października 2023 roku, a wyrok zapadł w czerwcu 2024 roku! Sprawa została zakończona zatem w ok. 8 miesięcy !

Wyrok nie jest prawomocny

Bank BPH S.A. (poprzednio GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 4 czerwca 2024 roku, sygnatura akt: I C 249/23

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 04.06.2024 r., sygn.: I C 249/23 zasądził na rzecz naszych klientów kwotę 173.993,95 zł i 67.388,46 CHF wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania! Sprawa dotyczyła aż dwóch umów zawartych w krótkim czasie z tym samym bankiem, co jednak nie stanowiło przeszkody do uwzględnienia powództwa w całości

Wyrok nie jest prawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 21.05.2024 r., sygnatura akt: I C 154/23

Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem z dnia 21.05.2024 r. uznał umowę zawartą z BRE Bank S. A. – obecnie mBank S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 262.898,77 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Pozew został złożony w styczniu 2023 roku, a wyrok zapadł w maju 2024 roku! Sprawa została zakończona zatem w ok. 16 miesięcy !

Kredyt został spłacony w 2018 roku, ale nie było to przeszkodą do zasądzenia żądanych kwot!

Wyrok nie jest prawomocny.

Santander Consumer Bank S.A.
Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17.05.2024 r.; sygnatura akt: I C 2339/22

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 17.05.2024 r. uznał umowę zawartą z Santander Consumer Bank S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 141.039,78 zł  wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16.05.2024 r., sygnatura akt: I C 2443/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą z PKO BP S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 205.878,57 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

ING Bank Śląski S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 06.05.2024 r., sygnatura akt: XVIII C 592/24

Sąd Okręgowy w Poznaniu dnia 06.05.2024 r. w sprawie o sygn. akt: XVIII C 592/24 wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko ING Bank Śląski  S.A., w którym ustalił nieważność Umowy kredytu z 2008 roku.

Pozew został złożony w lutym 2024 roku, a wyrok zapadł w maju 2024 roku! Sprawa została zakończona zatem w 3 miesiące !

Wyrok nie jest prawomocny.

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 25.04.2024 r., sygnatura: I C 2093/23

Sąd Okręgowy w Lublinie uznał umowę zawartą z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. – obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów łączną kwotę 141.097,98 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Pozew został złożony w wrześniu 2023 roku, a wyrok zapadł w kwietniu 2024 roku! Sprawa została zakończona zatem w zaledwie ok. 8 miesięcy !

Wyrok nie jest prawomocny.

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21.05.2024 r., sygnatura: XVIII C 1771/21

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą z Fortis Bank Polska S.A. – obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów łączną kwotę 65.210,72 zł oraz 24 235,15 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu wyrokiem z dnia 20.03.2024 r.; sygnatura: XII C 449/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą z Nordea Bank Polska S.A. obecnie – PKO BP S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów łączną kwotę 126.683,60 zł  i 5710,43 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok jest prawomocny.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21.05.2024 r., I ACa 7/23

Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację banku PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 03.11.2022 r., I C 832/19. Sąd I instancji uznał za nieważną umowę pożyczki denominowanej w CHF i zasądził od banku na rzecz Kredytobiorców ok. 664 tys. zł wraz z odsetkami za czas procesu. Bank musi nadto pokryć koszty procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Santander Bank Polska S.A. (poprzednio Kredyt Bank S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.02.2024 r., I ACa 62/23

Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12.10.2022 r., sygn. I C 381/20, uznającego (przesłankowo) nieważność umowy kredytowej danego Kredyt Bank S.A. Na rzecz kredytobiorców zasądzony został zwrot kwoty ponad 410 tys. zł z odsetkami za 4 lata procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Bank BPH S.A. (poprzednio GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 01.03.2024 r., I C 1057/19

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 01.03.2024 r. ustalił nieważność umowy o kredyt indeksowany dawnego GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot prawie 115 tys. zł z odsetkami za czas procesu. 

Wyrok nie jest prawomocny.

Santander Bank Polska S.A. (poprzednio Kredyt Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 01.03.2024 r., sygn. XVIII C 1470/23

Sąd Okręgowy w Poznaniu  w wyroku z dnia 01.03.2024 r. ustalił nieważność umowy o kredyt indeksowany dawnego Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) i zasądził dla naszego Klienta zwrot kwoty ponad 71 tys. zł z odsetkami za czas procesu. 

Wyrok jest nieprawomocny. W imieniu Klienta wystąpiliśmy o uzasadnienie wyroku w zakresie uwzględnienia zarzutu potrącenia.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 06.03.2024 r., I C 918/22

Sąd Okręgowy w Legnicy unieważnił umowę o kredyt indeksowany zawartą z mBank S.A. i zasądził zwrot dla naszego Klienta kwoty ponad 113 tys. zł z odsetkami za opóźnienie za czas procesu. 

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank BPH S.A. (poprzednio GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 15.03.2024 r., sygnatura: I C 48/23

Sąd Okręgowy w Kaliszu uznał umowę zawartą z dawnym GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 156.951,62 zł i 61.392,77 CHF wraz z odsetkami za czas procesu oraz zwrot kosztów postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny.

Santander Bank Polska S.A. (poprzednio Kredyt Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.02.2024 r., sygnatura: II C 774/22

Wyrokiem z dnia 27.02.2024 r., Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ok. 18 tys. zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania, przesłankowo stwierdzając nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.).

Wyrok nie jest prawomocny. Z uwagi na błędy rachunkowe w treści wyroku oraz niesłuszne w naszej ocenie uznanie zarzutu potrącenia, złożyliśmy w imieniu Klientów wniosek o uzasadnienie wyroku.

Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28.02.2024 r. r., sygnatura: I C 3367/23

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 28.02.2024 r. w sprawie o sygn. akt: I C 3367/23 wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A., w którym ustalił nieważność Umowy kredytu z 2007 roku zawartej przez naszych Klientów z Getin Bank S.A.

Pozew został złożony w lutym 2023 roku, a wyrok zapadł w lutym 2024 roku! Sprawa została zakończona zatem w 12 miesięcy !

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku wyrokiem z dnia 19.02.2024 r., sygnatura: I C 647/22

Sąd Okręgowy w Rybniku uznał umowę zawartą z PKO BP S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 170.195,41 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 12.02.2024 r., sygnatura: I C 1053/22

Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał umowę zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska S. A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 231.395,25 zł i 40.520,00 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Pozew został złożony w grudniu 2022 roku, a wyrok zapadł w lutym 2024 roku! Sprawa została zakończona zatem w około 14 miesięcy !

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie wyrokiem z dnia 06.02.2024 r., sygnatura: I C 619/22

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał umowę zawartą z PKO BP S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 73.274,94 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

Raiffeisen Bank International AG
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 05.02.2024 r., sygnatura: XII C 196/23

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą z EFG Eurobank Ergasias S. A. – obecnie Raiffeisen Bank International AG za nieważną i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 179.843,39  zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Pozew został złożony w styczniu 2023 roku, a wyrok zapadł w lutym 2024 roku!
Sprawa została zakończona zatem w zaledwie 13 miesięcy !

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 31.01.2024 r., sygnatura: I C 1096/21

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 31.01.2024 r. w sprawie o sygn. akt: I C 1096/21 ,,odfrankowił” umowę zawartą z Bankiem Millennium S. A.- uznając tym samym, że klauzule zawarte w umowie kredytu są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy kredytobiorców, przy pozostawieniu w mocy umowy w pozostałym zakresie. Ponadto, zasądzono na rzecz naszych Klientów kwotę 116.685,08 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu nadpłaconych rat kapitałowo – odsetkowych !

Co ważne, również i aktualne saldo zadłużenia będzie znacznie niższe niż twierdzi Bank, bo nie będzie odnoszone do aktualnego kursu CHF !

Warto podkreślić, że wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a od wyroku będzie wnoszona apelacja do Sądu wyższej instancji celem całkowitego unieważnienia umowy kredytu naszych Klientów.

Raiffeisen Bank International AG
Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 07.11.2023 r., sygnatura: I C 545/23

Sąd Okręgowy w Elblągu uznał umowę zawartą z EFG Eurobank Ergasias S. A. – obecnie Raiffeisen Bank International AG za nieważną i zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 34.680,32 zł i 24.152,40 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Pozew został złożony w maju 2023 roku, a wyrok zapadł już w listopadzie 2023 roku! Sprawa została zakończona w zaledwie pół roku !

Wyrok nie jest prawomocny.

ING Bank Śląski S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17.11.2023 r., sygn. I ACa 2005/23

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym w przeważającej mierze oddalił apelację ING Banku Śląskiego S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 13.04.2023 r., sygn. I C 1214/21. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok z I instancji w zakresie ustalenia nieważności umowy, oddalił natomiast żądanie zapłaty, ale wyłącznie z uwagi na dokonane przez bank potrącenie.

Wyrok jest prawomocny.

Bank Millennium S.A. (dawny Euro Bank S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14.11.2023 r., sygn. I ACa 2949/22

Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 13.10.2022 r., I C 610/20. Sąd I instancji uznał za nieważną umowę o kredyt indeksowany dawnego Euro Bank S.A. i zasądził dla naszych Klientów kwotę 271.645,90 zł z odsetkami za czas procesu.

Wyrok jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 14.11.2023 r., sygn. I C 319/23

Sąd Okręgowy w Łomży uznał (przesłankowo) za nieważną umowę kredytu denominowanego PKO BP S.A. i zasądził dla naszych Klientów kwotę 146.514,70 zł oraz zwrot kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego, co jednak nie było przeszkodą dla uwzględnienia powództwa. Wyrok jest nieprawomocny

Bank Millennium
Sąd Okręgowy w Łodzi z dnia 14.11.2023 r. w sprawie o sygn. akt II C 900/23

Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 14.11.2023 r. w sprawie o sygn. akt II C 900/23 stwierdził nieważność umowy zawartej z Bankiem Millennium. Zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 232.478,80 zł z odsetkami liczonymi od wezwania do zapłaty.

Pozew został złożony w kwietniu 2023 r., a wyrok zapadł w listopadzie 2023 r. – sprawa w pierwszej instancji zakończyła się zaledwie po 7 miesiącach.

Wyrok nie jest prawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sąd Okręgowego w Łodzi z dnia 10.11.2023 r., sygn. II C 1402/18

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił w wyroku nieważność umowy o kredyt indeksowany z mBank S.A. i zasądził dla naszych Klientów kwoty 102.706,62 zł i 36.179,49 CHF.

Wyrok jest nieprawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 31.10.2023 r., sygn. I C 891/2

Sąd Okręgowy w Elblągu ustalił nieważność umowy o kredyt denominowany z PKO BP S.A. i zasądził dla naszych Klientów łącznie ponad 453 tys. zł oraz zwrot kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sąd Okręgowy w Legnicy z dnia 31.10.2023 r. w sprawie o sygn. akt I C 303/23

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 31.10.2023 r. w sprawie o sygn. akt I C 303/23 stwierdził nieważność umowy zawartej z mBank S.A. Zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 197.630,54zł z odsetkami liczonymi od wezwania do zapłaty.

Pozew został złożony w marcu 2023 r., a wyrok zapadł w październiku 2023 r. – sprawa w pierwszej instancji zakończyła się zaledwie po 7 miesiącach.

Wyrok nie jest prawomocny.

Raiffeisen Bank International AG
Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.11.2023 r., sygnatura: I C 960/23

Sąd Okręgowy w Krakowie uznał umowę zawartą z EFG Eurobank Ergasias S. A. – obecnie Raiffeisen Bank International AG za nieważną i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 67.003, 25 zł i 52.458,00 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Pozew został złożony w marcu 2023 roku, a wyrok zapadł już w listopadzie 2023 roku! Sprawa została zakończona zatem w zaledwie 8 miesięcy !

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19.10.2023 r., sygnatura: I ACa 1284/22

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 19.10.2023 r., sygn. I ACa 1284/22 oddalił apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26.05.2022 r., I C 46/21.

Sąd Okręgowy ponad rok temu uznał za nieważną umowę o kredyt indeksowany Banku Millennium SA i zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 54 tys. CHF z odsetkami za opóźnienie na czas procesu. Sąd Apelacyjny w przeważającej mierze utrzymał ten wyrok w mocy, uwzględnił jedynie podniesiony przez bank zarzut zatrzymania.

Wyrok jest prawomocny.

PKO BP SA (dawny Nordea Bank Polska SA)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26.10.2023 r., sygnatura: XII C 2416/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 26.10.2023 r., sygn. XII C 2416/22 ustalił nieważność umowy o kredyt denominowany z dawnym Nordea Bank Polska SA i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot rat w kwocie ok. 82 tys. zł i ok. 37 tys. CHF z odsetkami za czas procesu.

Wyrok zapadł 13 miesięcy po złożeniu pozwu i nie jest prawomocny.

Bank BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z dnia 26.10.2023 r., sygnatura: III C 2254/23

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z dnia 26.10.2023 r., sygnatura: III C 2254/23

Wyrokiem z dnia 26.10.2023 r.,  Sąd Okręgowy Warszawa – Praga uznał umowę zawartą z dawnym GE Money Bank S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ok. 830 tys. zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!  Pozew został złożony 22.08.2023 roku, a wyrok zapadł już 26.10.2023 roku! Sprawa została zakończona w zaledwie 2 miesiące i 4 dni!

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 10.10.2023 r., sygn. I ACa 1263/22

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10.10.2023 r. w sprawie I ACa 1263/22 w przeważającej mierze oddalił apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2022 r., sygn. II C 1252/20. W I instancji Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 90 tys. zł z odsetkami za opóźnienie za czas procesu i ustalił nieważność umowy o kredyt denominowany. Sąd Apelacyjny co do zasady utrzymał ten wyrok w mocy, ale skorygował rozstrzygnięcie o odsetkach za opóźnienie i uznał podniesiony przez bank zarzut zatrzymania.

Wyrok jest prawomocny.

Bank BPH S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu wyrokiem z dnia 17.10.2023 r., sygnatura: I C 1173/23

Sąd Okręgowy w Kaliszu uznał umowę zawartą z Bankiem BPH S.A. nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 94.216,99 wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Pozew został złożony w lipcu 2023 roku, a wyrok zapadł już w październiku 2023 roku! Sprawa została zakończona w zaledwie 3 miesiące !

Wyrok nie jest prawomocny.

Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.09.2023 r., sygn. XXVIII C 16572/22

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 29.09.2023 r., XXVIII C 16572/22 ustalił nieważność umowy o kredyt indeksowany dawnego Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot kwoty 214.967,88 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

Santander Consumer Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sącz, sygn. akt: I C 940/22

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z 27.09.2023 r., w sprawie o sygn. akt: I C 940/22 uznał za nieważną umowę zawartą z PTF Bank S.A. (obecnie Santander Consumer Bank) i zasądził na rzecz naszych klientów 392.738,95 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania. Kredyt został spłacony w całości przed złożeniem pozwu – nie było to przeszkodą do uznania do za nieważny!

Proces zakończył się w 13 miesięcy!

Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, z dnia 26.09.2023 r., sygn. akt XVIII C 2787/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 26.09.2023 r. w sprawie o sygn. akt: XVIII C 2787/22 unieważnił umowę zawartą z Raiffeisen Bank International AG (dawny Polbank) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 203.823,32zł oraz 1.386,39zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Sprawa w pierwszej instancji zakończyła się po 9 miesiącach!

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 31.08.2023 r., sygn. I C 174/23

Sąd Okręgowy w Białymstoku ustalił nieważność umowy o kredyt denominowany i zasądził na rzecz powodów kwotę prawie 90 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

Sprawa w pierwszej instancji zakończyła się po 9 miesiącach!

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. akt: II C 284/23

Sąd Okręgowy w  Łodzi wyrokiem z 04.10.2023 r., w sprawie o sygn. akt II C 284/23 unieważnił umowę zawartą z Bankiem Millennium S.A. i zasądził na rzecz naszego klienta 230.609,04 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny.

Santander Bank Polska S.A., (Kredyt Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 28.09.2023 r., sygnatura: I C 198/23

Sąd Okręgowy w Sieradzu wyrokiem z dnia 28.09.2023 r. w sprawie o sygn. akt: I C 198/23 unieważnił umowę zawartą z Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 211 521,33 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Millennium SA
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 23.02.2023 r., sygn. akt VI ACa 382/22

Sąd oddalił apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.01.2022 r., XXVIII C 1686/21, w którym ustalono nieważność umowy o kredyt indeksowany oraz zasądzono dla naszych Klientów zwrot kwoty prawie 184 tys. zł.

Wyrok jest prawomocny.

PKO BP S.A. (dawniej: Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30.09.2022 r., sygn. I ACa 489/21

Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu ustalający nieważność umowy o kredyt denominowany. Na rzecz powodów zasądzono kwotę ponad 130 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

Wyrok jest prawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29.09.2022 r., sygn. I ACa 107/22

Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu ustalający nieważność umowy o kredyt indeksowany. Na rzecz powodów zasądzono kwotę ponad 140 tys. zł i ok. 41 tys. CHF, wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa została prawomocnie zakończona w zaledwie półtora roku

BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej: BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13.09.2022 r., I ACa 345/22

Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie stwierdzający przesłankowo nieważność spłaconej już umowy kredytowej. Na rzecz powodów zasądzono kwotę 262.679,45 PLN, wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa została prawomocnie zakończona w 1 rok i 3 miesiące

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12.07.2022 r., sygn.. akt I ACa 840/21

Sąd Apelacyjny w Białymstoku na skutek apelacji sporządzonej w imieniu kredytobiorców stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego z Bankiem Millennium w całości za nieważną.

W pierwszej instancji umowa została odfrankowiona, lecz Sąd podzielił argumentację powodów, uznał umowę za nieważną i zasądził na ich rzecz ponad 176.000 złotych wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrok jest prawomocny.

ING Bank Śląski S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.05.2022 r., sygn. akt I ACa 887/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.04.2021 r. w sprawie I C 1410/20. SO w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził, że umowa zawarta między kredytobiorcami a bankiem jest w całości nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców prawie 120.000,00 złotych i ponad 22.000,00 franków szwajcarskich wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

Sąd podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w całości, uznał, że klauzule zawarte w umowie są abuzywne oraz oddalił apelację i zasądził na rzecz powodów koszty procesu. 

Wyrok jest prawomocny.

Raiffeisen Bank International AG (EFG Eurobank Ergasias SA)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31.03.2022 r., sygn. VI ACa 16/21

Sąd w przeważającej mierze oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawy z dnia 23.10.2020 r. w sprawie XXV C 3105/18.

SO w Warszawy stwierdził nieważność umowy o kredyt indeksowany oraz zasądził na rzecz klientów ponad 22.000 PLN i ponad 55.000 CHF.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia o przeliczeniach walutowych, a ich usunięcie z umowy prowadzi do jej nieważności. Skorygował wyrok jedynie w zakresie odsetek za zwłokę.

Wyrok jest prawomocny

PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14.03.2022 r., sygn. I ACa 953/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 21.07.2021 r. w sprawie I C 1042/20.

SO w Bydgoszczy stwierdził nieważność umowy o kredyt denominowany oraz zasądził na rzecz klientów ponad 108.000,00 PLN.

Sąd podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia o przeliczeniach walutowych, a ich usunięcie z umowy prowadzi do jej nieważności

Skutkiem nieuczciwych zapisów umownych jest konieczność zwrotu wpłaconych przez Klientów rat.

Wyrok jest prawomocny

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 16.12.2021 r., sygn. I ACa 769/20

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20.08.2020 r. w sprawie XIII C 821/19.

SO w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 60.000,00 PLN.

Sprawa dotyczyła kredytu zaciągniętego w 2007 r. i spłaconego przedterminowo w 2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że spłata kredytu i wniesienie powództwa dopiero po 7 latach od spłaty nie stanowi przeszkody dla żądania zwrotu rat. Klienci otrzymali zwrot rat przewyższających wypłacony im kapitał.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku.

Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26.10.2021 r., sygn. V ACa 313/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31.03.2021 r. w sprawie I C 1328/17.

SO w Gdańsku stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 132.000,00 PLN.

Sąd uznał, że pomimo argumentów Banku nie możliwe jest utrzymanie umowy w mocy. Kategorycznie odrzucono możliwość zastąpienia kursu Banku za pomocą średniego kursu NBP.

Skutkiem nieuczciwych zapisów umownych jest konieczność zwrotu wpłaconych przez Klientów rat.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku

Bank Ochrony Środowiska S.A
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7.10.2021 r., sygn. I ACa 150/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 21.12.2020 r. w sprawie I C 517/20.

SO w Olsztynie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 40.000,00 CHF.

W wyroku potwierdzono, że umowa jest nieważna, wobec czego Bank powinien rozliczyć się z nadpłaconych ponad wypłacony kapitał rat.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku

BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 21.01.2022 r., sygn. VI ACa 1017/20

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2020 r. w sprawie XXV C 119/19.

SO w Warszawie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę nadpłaty ponad wypłacony kapitał wynoszącą 15.708,30 PLN.

Sprawa dotyczyła kredytu zaciągniętego we wrześniu 2008 r.

Wyrok jest prawomocny.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. akt: II C 715/23

Sąd Okręgowy w  Łodzi wyrokiem z 27.09.2023 r., w sprawie o sygn. akt II C 715/23 unieważnił umowę zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska i zasądził na rzecz naszej klientki 60.366,94 zł oraz 24.722,79 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Pozew złożyliśmy w marcu 2023 r. Po jednej rozprawie wydany został wyrok unieważniający umowę!

Raiffeisen Bank International AG (EFG Eurobank Ergasias S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 25.05.2023 r., sygnatura: XII C 1591/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą z Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (dawniej: EFG Eurobank Ergasias S.A.) za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 257.170,80 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Pozew złożono 29.06.2022 r., zaś 25.05.2023 r. został wydany wyrok. Sprawa została zakończona w niecałe 12 miesięcy!

BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej: BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 12.06.2023 r., sygn. I C 206/23

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził na rzecz powodów kwotę 54.650,15 zł oraz kwotę 15.487,94 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Wyrok w pierwszej instancji zapadł w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia pozwu!

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 07.08.2023 r., sygn. I C 1778/22

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał umowę zawartą z PKO BP S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 253.058,58 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 31.08.2023 r., sygn. akt I C 94/23

Sąd Okręgowy w Koszalinie wyrokiem z dnia 31.08.2023 r. w sprawie o sygn. akt I C 94/23 przesłankowo stwierdził nieważność umowy zawartej z mBank S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 242.421,75 zł z odsetkami za opóźnienie

Wyrok nie jest prawomocny

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 07.07.2023 r., sygnatura: I C 244/22.

Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał za nieważną umowę zawartą przez naszą Klientkę z Bankiem Millennium S.A. i zasądził na jej rzecz kwotę 284.723,03 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 04.07.2023 r., sygnatura: XII C 2065/21

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą z mBankiem za nieważną i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 249.127,79 zł, wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Raiffeisen Bank International AG (Raiffeisen Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 24.05.2023 r., sygnatura: I C 1906/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą z Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (dawniej: Raiffeisen Bank Polska S.A.) za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty 141.872,44 zł  i 158.467,89 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Pozew złożono 13.09.2022 r., zaś 24.05.2023 r. został wydany wyrok. Sprawa została zakończona w zaledwie 8 miesięcy!

Umowa pożyczki została spłacona w całości – nie było to jednak przeszkodą dla Sądu, by zasądzić na rzecz klientów kwot zgodnie z żądaniem.

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 22.05.2023 r., sygnatura: I C 1435/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą PKO BP S.A. (dawniej: Nordea Bank Polska S.A.) za nieważną i zasądził na rzecz naszych klientów kwoty 675.829,71 zł  i 55.765,72 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Pozew złożono 05.07.2022 r., zaś 22.05.2023 r. został wydany wyrok. Sprawa została zakończona w zaledwie 10 miesięcy!

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 19.05.2023 r., sygnatura: I C 617/22

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał umowę zawartą z PKO BP S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 113 302,19 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Pozew złożono w maju 2022 r., zaś w maju 2023 r. został wydany wyrok. Sprawa została zakończona w zaledwie 12 miesięcy!

Raiffeisen Bank International AG (dawny Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, z dnia 11.05.2023 r., sygn. akt XII C 1637/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 11.05.2023 r. w sprawie o sygn. akt: XII C 1637/22 unieważnił umowę zawartą z Raiffeisen Bank International AG (dawny Polbank) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 28 663,15 zł oraz 29.916,40 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Sprawa w pierwszej instancji zakończyła się po 10 miesiącach. Odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorców.

Wyrok nie jest prawomocny.

Santander Bank Polska S.A., (Kredyt Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 12.05.2023 r., sygnatura: XII C 652/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 12.05.2023 r. w sprawie o sygn. akt: XII C 652/22 unieważnił umowę zawartą z Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 309.372,18 złotych wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.05.2023 r., sygnatura akt: XXVIII C 4933/21

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 18.05.2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4933/21 unieważnił umowę zawartą z Getin Noble Bank S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 382.102,28 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

Pekao S.A., dawniej: Bank BPH S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 14.03.2023 r., sygnatura: I C 29/23

Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał umowę zawartą Pekao S.A. (dawniej: Bank BPH S.A.) za nieważną i zasądził na rzecz naszych klientów kwoty 131.182,08 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Pozew złożono 09.01.2023 r., zaś 27.03.2023 r. sprawa została rozstrzygnięta.

Wyrok nie jest prawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 14.03.2023 r., sygnatura: I C 1269/22

Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał umowę zawartą z mBankiem za nieważną i zasądził na rzecz naszych klientów kwoty 201.812,88 zł oraz 29.435,07 CHF, wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Pozew złożono 29.12.2022 r., zaś 14.03.2023 r. sprawa została rozstrzygnięta.

Wyrok nie jest prawomocny.

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 23.03.2023 r., sygnatura akt: I C 1631/22.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 23.03.2023 r. w sprawie o sygn. akt: I C 1631/22 unieważnił umowę zawartą z Getin Noble Bank S.A. i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 294.385,26 wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok w pierwszej instancji zapadł w ciągu 8 miesięcy od daty złożenia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 14.03.2023 r., sygnatura: I C 1269/22

Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał umowę zawartą z mBankiem za nieważną i zasądził na rzecz naszych klientów kwoty 201.812,88 zł oraz 29.435,07 CHF, wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Pozew złożono 29.12.2022 r., zaś 14.03.2023 r. sprawa została rozstrzygnięta.

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Millennium SA
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.02.2023 r., sygn. XXVIII C 5738/21

Sąd uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego zawartą z Bank Millennium S.A. i zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 210.854,20 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok jest nieprawomocny

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.02.2023 r., I C 494/22

Sąd uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego zawartą z mBank S.A. i zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 298.013,61 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz ok. 15 tys. zł kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

PKO BP S.A. (dawniej: Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16.01.2023 r., XII C 887/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 16.01.2023 r., sygn. akt: XII C 887/22 unieważnił umowę kredytu zawartą z bankiem PKO BP S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę aż 587.736,71 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania! 𝐖𝐲𝐫𝐨𝐤 𝐳𝐚𝐩𝐚𝐝ł 𝐰 𝐜𝐢𝐚̨𝐠𝐮 9 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐢𝐞̨𝐜𝐲 𝐨𝐝 𝐳ł𝐨𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐳𝐰𝐮, 𝐩𝐨 𝐳𝐚𝐥𝐞𝐝𝐰𝐢𝐞 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐞𝐣 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐫𝐚𝐰𝐢𝐞!

Kredyt został spłacony w całości przed złożeniem pozwu. Klienci otrzymali zwrot wszystkich wpłaconych rat od Banku.

Wyrok nie jest prawomocny.

BANK MILLENIUM S.A. (dawny EURO BANK S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 07.11.2022 r., I C 736/19

Sąd Okręgowy we Wrocławiu unieważnił umowę kredytu zawartą z Euro Bank S.A. (obecnie Bank Millenium S.A.) oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 377.060,64 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu rat. Sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego.

Wyrok nie jest prawomocny.

BANK MILLENIUM S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 09.11.2022 r., I C 2113/21

Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnił umowę kredytu zawartą z Bankiem Millenium S.A. oraz zasądził na rzecz Kredytobiorczyni kwotę 178.161,05 zł oraz 37.066,88 CHF wraz z odsetkami tytułem zwrotu rat.

Wyrok zapadł w ciągu 13 miesięcy od złożenia pozwu.

BANK MILLENIUM S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 13.10.2022 r., I C 610/20

Sąd Okręgowy w Kaliszu uznał za nieważną umowę kredytu zawartą z Bankiem Millenium S.A. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 271.645,90 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu rat. Sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego

Wyrok nie jest prawomocny.

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17.10.2022 r., XVIII C 2295/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnił umowę kredytu zawartą z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 448.380,85 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu rat.

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14.10.2022 r., I C 620/22

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnił umowę kredytu zawartą z PKO BP S.A. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 478.160,22 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu rat.

Wyrok zapadł po jednej rozprawie w ciągu 5 miesięcy od złożenia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 18.05.2022 r., sygn. I C 491/21

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy podzielił argumentację powodów, stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty CHF oraz zasądził na rzecz klientów ponad 140.000,00 zł.

 W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, wyrok zapadł w ciągu 13 miesięcy od złożenia pozwu.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25.05.2022 r., sygn. akt I C 755/21

Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że klauzule zawarte w umowie kredytu indeksowanego do CHF powodują jej nieważność i zasądził na rzecz powodów ponad 150.000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, wyrok zapadł w ciągu 10 miesięcy od złożenia pozwu.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie 19.01.2022 r., sygn. XXVIII C 1686/21

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził na rzecz powodów kwotę 183.943,26 PLN. Sprawa dotyczyła kredytu zaciągniętego w styczniu 2008 r, indeksowanego do CHF.

Sprawa została zakończona w pierwszej instancji w 9 miesięcy.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej: BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1.02.2022 r., sygn. I C 1106/21

Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził na rzecz powodów kwotę 262.679,45 PLN, wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Sprawa dotyczyła kredytu zaciągniętego w lipcu 2008 r, denominowanego do CHF. Kredyt został spłacony przedwcześnie przez klientów, wobec czego wystąpiono z żądaniem zwrotu rat.

Sprawa została zakończona w pierwszej instancji w 9 miesięcy.

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 08.09.2022 r., sygn. akt: XII C 2287/20

Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnił umowę zawartą z Getin Noble Bank S.A. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłaconych rat. Co istotne, Sąd podzielił pogląd wyrażony w wyroku TSUE z dnia 08.09.2022 r. (sprawa łączona C-80/21 do C-82/21).

W sprawie odbyły się tylko dwie rozprawy.

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.08.2022 r., sygn. akt: XXIV C 316/19

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od banku PKO BP S.A. kwotę ponad 126 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sprawa dotyczyła spłaconego już kredytu denominowanego z 2005 r. Co istotne, Sąd nie uwzględnił podniesionych przez bank zarzutów potrącenia i zatrzymania kwoty udzielonego kredytu (ok. 79 tys. zł).

Wyrok nie jest prawomocny.

ING Bank Śląski S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach 24.01.2022 r., sygn. I C 298/21

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego z grudnia 2008 r., indeksowanego do waluty CHF. Mimo ustalenia nieważności umowy, Sąd oddalił żądanie zapłaty z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda.

Wyrok nie jest prawomocny. W imieniu kredytobiorcy złożony został wniosek o uzasadnienie wyroku.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30.07.2021 r., sygn. I ACa 349/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 08.02.2021 r. w sprawie I C 309/20 i uwzględnił apelację klientów.


SO w Olsztynie stwierdził nieważność umowy. SA dodatkowo zasądził na rzecz klientów ponad 219.000,00 zł.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem Xaltum, zgodnie z którym uzasadnione było żądanie zwrotu wpłaconych rat w sprawie, niezależnie od kwoty wypłaconego kapitału.

Sprawa została zakończona w 13 miesięcy.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25.11.2021 r., sygn. XVIII C 512/21

Sąd Okręgowy uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 140 tys. złotych i ponad 41 tys. franków szwajcarskich

Wyrok zapadł w ciągu 8 miesięcy od złożenia pozwu.

Raiffeisen Bank International AG (Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 27.10.2021 r., sygn. I C 526/20

Sąd Okręgowy uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 227 tys. zł.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa . Wyrok zapadł w ciągu 16 miesięcy od złożenia pozwu.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22.07.2021 r., sygn. akt I C 403/20

Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 291 tys. zł.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Sąd uznał umowę za nieważną i nakazał Bankowi zwrócić wpłacone przez Kredytobiorców raty.

Sprawa została zakończona w pierwszej instancji w 16 miesięcy.

PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 22.07.2021 r., sygn. akt: I C 1042/20

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 108 tys. zł.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Sąd uznał umowę za nieważną i nakazał Bankowi zwrócić wpłacone przez Kredytobiorców raty.

Sprawa została zakończona w pierwszej instancji w 8 miesięcy.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1.07.2021 r, sygn. akt: I C 877/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz klientów ponad 407 tys. zł oraz 39 tys. CHF (kredyt spłacony w całości).

W sprawie Sąd uznał umowę za nieważną i zasadził zwrot żądanych rat. Ostatecznie odstąpiono od przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. 

Fakt spłaty zadłużenia nie pozbawia zdaniem Sądu możliwości podważania umowy.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.06.2021 r. , sygn. akt I C 493/20

Sąd Okręgowy w Olsztynie odfrankowił umowę oraz zasądził na rzecz klientów ponad 78.000,00 PLN.

W sprawie powołany został biegły, który potwierdził zasadność wyliczeń zawartych z pozwie. 

Tym samym Sąd co prawda nie uznał umowy za nieważną, lecz przychylił się do wniosku o jej odfrankowienie oraz zwrot nadpłaconych rat.

W imieniu kredytobiorców złożona została apelacja w celu stwierdzenia nieważności umowy.

ING Bank Śląski S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.04.2021 r., sygn. akt: I C 1410/20

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 119.000,00 PLN oraz 22.735,00 CHF.

Sprawa zakończona w 5 miesięcy od złożenia pozwu. Przeprowadzona została tylko jedna rozprawa, Sąd pominął wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24.02.2021 r. , sygn. akt XII C 732/20

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 134.000,00 PLN.

Sprawa zakończona w pierwszej instancji w 10 miesięcy od złożenia pozwu po jednej rozprawie. W sprawie nie brał udziału biegły, a świadkowie przesłuchani zostali na piśmie.

Kredytobiorcy są z wykształcenia prawnikami – okoliczność ta nie miała zdaniem Sądu znaczenia przy ustalaniu nieważności umowy.

Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7.12.2020 r., sygn. akt XII C 623/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 73.000,00 PLN i 33.000,00 CHF.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Po przedstawieniu stanowisk stron, wydany został wyrok w całości uwzględniający żądanie pozwu.

Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 02.11.2020 r., sygn. akt XVIII C 642/20

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 290.000,00 PLN.

Wyrok zapadł zaledwie 6 miesięcy po złożeniu pozwu. Pominięto wnioski o przesłuchanie pracowników Banku oraz o zawieszenie postępowania.

Odbył się tylko jeden termin rozprawy, Sąd uwzględnił żądanie stwierdzenia nieważności oraz zwrotu wpłaconych rat.

Raiffeisen Bank International (Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.10.2020 r., sygn. akt XXV C 3105/18

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 55.000,00 PLN oraz 23.000,00 CHF.

W sprawie przesłuchani zostali świadkowie zawnioskowani przez Bank. Sąd uznał za zbędne przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Sąd uwzględnił żądanie stwierdzenia nieważności umowy i zasądził zwrot wpłaconych przez klientów rat.

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20.08.2020 r., sygn. akt XIII C 821/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 62.000,00 PLN.

W sprawie Sąd uznał umowę za nieważną oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę nadpłaty ponad wypłacony kapitał.

W imieniu kredytobiorców złożona została apelacja w celu uzyskania należnych do Banku rat.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2020 r, sygn. akt: XXV C 119/19

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 15.708,30 PLN.

W sprawie Sąd uznał umowę za nieważną oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę nadpłaty ponad wypłacony kapitał.

Zgodnie z wolą klientów, od wyroku nie składano apelacji.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.02.2020 r., sygn. akt II C 409/18

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz klientów ponad 22.470,00 zł (kredyt spłacony).

Sąd uwzględnił żądanie stwierdzenia nieważności umowy i zasądził zwrot nadpłaconych rat ponad wypłacony kapitał.

Choć Sąd chciał zawiesić postępowanie, zażalenie złożone w imieniu Klientów Xaltum pozwoliło na sprawne zakończenie sprawy.

Raiffeisen Bank International (Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.09.2019 r., sygn. akt XXV C 2723/18

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy.

W sprawie wpłacone przez klientów raty nie przekraczały otrzymanego kapitału. Umowa została jednakże uznana za jednoznacznie nieważną – jeszcze przed wydaniem wyroku przez TSUE ws. p. Dziubak (C-260/18).

W imieniu kredytobiorców złożona została apelacja w celu uzyskania należnych od Banku rat.

Powyższe zestawienie to tylko część wyroków uzyskanych dla naszych Klientów.

Jeśli Twój Bank nie znajduje się na liście – skontaktuj się z nami, zweryfikujemy Twoją umowę.
https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021