WYGRANE SPRAWY - Frankowe Kredyty
 
franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Sprawy wygrane przez naszych Klientów

Bank Millennium SA
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 23.02.2023 r., sygn. akt VI ACa 382/22

Sąd oddalił apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.01.2022 r., XXVIII C 1686/21, w którym ustalono nieważność umowy o kredyt indeksowany oraz zasądzono dla naszych Klientów zwrot kwoty prawie 184 tys. zł.

Wyrok jest prawomocny.

PKO BP S.A. (dawniej: Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30.09.2022 r., sygn. I ACa 489/21

Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu ustalający nieważność umowy o kredyt denominowany. Na rzecz powodów zasądzono kwotę ponad 130 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

Wyrok jest prawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29.09.2022 r., sygn. I ACa 107/22

Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu ustalający nieważność umowy o kredyt indeksowany. Na rzecz powodów zasądzono kwotę ponad 140 tys. zł i ok. 41 tys. CHF, wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa została prawomocnie zakończona w zaledwie półtora roku

BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej: BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13.09.2022 r., I ACa 345/22

Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie stwierdzający przesłankowo nieważność spłaconej już umowy kredytowej. Na rzecz powodów zasądzono kwotę 262.679,45 PLN, wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa została prawomocnie zakończona w 1 rok i 3 miesiące

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12.07.2022 r., sygn.. akt I ACa 840/21

Sąd Apelacyjny w Białymstoku na skutek apelacji sporządzonej w imieniu kredytobiorców stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego z Bankiem Millennium w całości za nieważną.

W pierwszej instancji umowa została odfrankowiona, lecz Sąd podzielił argumentację powodów, uznał umowę za nieważną i zasądził na ich rzecz ponad 176.000 złotych wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrok jest prawomocny.

ING Bank Śląski S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.05.2022 r., sygn. akt I ACa 887/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.04.2021 r. w sprawie I C 1410/20. SO w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził, że umowa zawarta między kredytobiorcami a bankiem jest w całości nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców prawie 120.000,00 złotych i ponad 22.000,00 franków szwajcarskich wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

Sąd podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w całości, uznał, że klauzule zawarte w umowie są abuzywne oraz oddalił apelację i zasądził na rzecz powodów koszty procesu. 

Wyrok jest prawomocny.

Raiffeisen Bank International AG (EFG Eurobank Ergasias SA)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31.03.2022 r., sygn. VI ACa 16/21

Sąd w przeważającej mierze oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawy z dnia 23.10.2020 r. w sprawie XXV C 3105/18.

SO w Warszawy stwierdził nieważność umowy o kredyt indeksowany oraz zasądził na rzecz klientów ponad 22.000 PLN i ponad 55.000 CHF.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia o przeliczeniach walutowych, a ich usunięcie z umowy prowadzi do jej nieważności. Skorygował wyrok jedynie w zakresie odsetek za zwłokę.

Wyrok jest prawomocny

PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14.03.2022 r., sygn. I ACa 953/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 21.07.2021 r. w sprawie I C 1042/20.

SO w Bydgoszczy stwierdził nieważność umowy o kredyt denominowany oraz zasądził na rzecz klientów ponad 108.000,00 PLN.

Sąd podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia o przeliczeniach walutowych, a ich usunięcie z umowy prowadzi do jej nieważności

Skutkiem nieuczciwych zapisów umownych jest konieczność zwrotu wpłaconych przez Klientów rat.

Wyrok jest prawomocny

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 16.12.2021 r., sygn. I ACa 769/20

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20.08.2020 r. w sprawie XIII C 821/19.

SO w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 60.000,00 PLN.

Sprawa dotyczyła kredytu zaciągniętego w 2007 r. i spłaconego przedterminowo w 2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że spłata kredytu i wniesienie powództwa dopiero po 7 latach od spłaty nie stanowi przeszkody dla żądania zwrotu rat. Klienci otrzymali zwrot rat przewyższających wypłacony im kapitał.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku.

Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26.10.2021 r., sygn. V ACa 313/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31.03.2021 r. w sprawie I C 1328/17.

SO w Gdańsku stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 132.000,00 PLN.

Sąd uznał, że pomimo argumentów Banku nie możliwe jest utrzymanie umowy w mocy. Kategorycznie odrzucono możliwość zastąpienia kursu Banku za pomocą średniego kursu NBP.

Skutkiem nieuczciwych zapisów umownych jest konieczność zwrotu wpłaconych przez Klientów rat.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku

Bank Ochrony Środowiska S.A
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7.10.2021 r., sygn. I ACa 150/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 21.12.2020 r. w sprawie I C 517/20.

SO w Olsztynie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 40.000,00 CHF.

W wyroku potwierdzono, że umowa jest nieważna, wobec czego Bank powinien rozliczyć się z nadpłaconych ponad wypłacony kapitał rat.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku

BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 21.01.2022 r., sygn. VI ACa 1017/20

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2020 r. w sprawie XXV C 119/19.

SO w Warszawie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę nadpłaty ponad wypłacony kapitał wynoszącą 15.708,30 PLN.

Sprawa dotyczyła kredytu zaciągniętego we wrześniu 2008 r.

Wyrok jest prawomocny.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. akt: II C 715/23

Sąd Okręgowy w  Łodzi wyrokiem z 27.09.2023 r., w sprawie o sygn. akt II C 715/23 unieważnił umowę zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska i zasądził na rzecz naszej klientki 60.366,94 zł oraz 24.722,79 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Pozew złożyliśmy w marcu 2023 r. Po jednej rozprawie wydany został wyrok unieważniający umowę!

Santander Consumer Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sącz, sygn. akt: I C 940/22

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z 27.09.2023 r., w sprawie o sygn. akt: I C 940/22 uznał za nieważną umowę zawartą z PTF Bank S.A. (obecnie Santander Consumer Bank) i zasądził na rzecz naszych klientów 392.738,95 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania. Kredyt został spłacony w całości przed złożeniem pozwu – nie było to przeszkodą do uznania do za nieważny!

Proces zakończył się w 13 miesięcy!

Raiffeisen Bank International AG (EFG Eurobank Ergasias S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 25.05.2023 r., sygnatura: XII C 1591/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą z Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (dawniej: EFG Eurobank Ergasias S.A.) za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 257.170,80 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Pozew złożono 29.06.2022 r., zaś 25.05.2023 r. został wydany wyrok. Sprawa została zakończona w niecałe 12 miesięcy!

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 31.08.2023 r., sygn. akt I C 94/23

Sąd Okręgowy w Koszalinie wyrokiem z dnia 31.08.2023 r. w sprawie o sygn. akt I C 94/23 przesłankowo stwierdził nieważność umowy zawartej z mBank S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 242.421,75 zł z odsetkami za opóźnienie

Wyrok nie jest prawomocny

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 07.07.2023 r., sygnatura: I C 244/22.

Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał za nieważną umowę zawartą przez naszą Klientkę z Bankiem Millennium S.A. i zasądził na jej rzecz kwotę 284.723,03 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 04.07.2023 r., sygnatura: XII C 2065/21

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą z mBankiem za nieważną i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 249.127,79 zł, wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Raiffeisen Bank International AG (Raiffeisen Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 24.05.2023 r., sygnatura: I C 1906/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą z Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (dawniej: Raiffeisen Bank Polska S.A.) za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty 141.872,44 zł  i 158.467,89 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Pozew złożono 13.09.2022 r., zaś 24.05.2023 r. został wydany wyrok. Sprawa została zakończona w zaledwie 8 miesięcy!

Umowa pożyczki została spłacona w całości – nie było to jednak przeszkodą dla Sądu, by zasądzić na rzecz klientów kwot zgodnie z żądaniem.

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 22.05.2023 r., sygnatura: I C 1435/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał umowę zawartą PKO BP S.A. (dawniej: Nordea Bank Polska S.A.) za nieważną i zasądził na rzecz naszych klientów kwoty 675.829,71 zł  i 55.765,72 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Pozew złożono 05.07.2022 r., zaś 22.05.2023 r. został wydany wyrok. Sprawa została zakończona w zaledwie 10 miesięcy!

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 19.05.2023 r., sygnatura: I C 617/22

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał umowę zawartą z PKO BP S.A. za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 113 302,19 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania.

Pozew złożono w maju 2022 r., zaś w maju 2023 r. został wydany wyrok. Sprawa została zakończona w zaledwie 12 miesięcy!

Raiffeisen Bank International AG (dawny Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, z dnia 11.05.2023 r., sygn. akt XII C 1637/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 11.05.2023 r. w sprawie o sygn. akt: XII C 1637/22 unieważnił umowę zawartą z Raiffeisen Bank International AG (dawny Polbank) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 28 663,15 zł oraz 29.916,40 CHF wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Sprawa w pierwszej instancji zakończyła się po 10 miesiącach. Odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorców.

Wyrok nie jest prawomocny.

Santander Bank Polska S.A., (Kredyt Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 12.05.2023 r., sygnatura: XII C 652/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 12.05.2023 r. w sprawie o sygn. akt: XII C 652/22 unieważnił umowę zawartą z Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 309.372,18 złotych wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.05.2023 r., sygnatura akt: XXVIII C 4933/21

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 18.05.2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4933/21 unieważnił umowę zawartą z Getin Noble Bank S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 382.102,28 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok nie jest prawomocny.

Pekao S.A., dawniej: Bank BPH S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 14.03.2023 r., sygnatura: I C 29/23

Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał umowę zawartą Pekao S.A. (dawniej: Bank BPH S.A.) za nieważną i zasądził na rzecz naszych klientów kwoty 131.182,08 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Pozew złożono 09.01.2023 r., zaś 27.03.2023 r. sprawa została rozstrzygnięta.

Wyrok nie jest prawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 14.03.2023 r., sygnatura: I C 1269/22

Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał umowę zawartą z mBankiem za nieważną i zasądził na rzecz naszych klientów kwoty 201.812,88 zł oraz 29.435,07 CHF, wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Pozew złożono 29.12.2022 r., zaś 14.03.2023 r. sprawa została rozstrzygnięta.

Wyrok nie jest prawomocny.

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 23.03.2023 r., sygnatura akt: I C 1631/22.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 23.03.2023 r. w sprawie o sygn. akt: I C 1631/22 unieważnił umowę zawartą z Getin Noble Bank S.A. i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 294.385,26 wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania!

Wyrok w pierwszej instancji zapadł w ciągu 8 miesięcy od daty złożenia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 14.03.2023 r., sygnatura: I C 1269/22

Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał umowę zawartą z mBankiem za nieważną i zasądził na rzecz naszych klientów kwoty 201.812,88 zł oraz 29.435,07 CHF, wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Pozew złożono 29.12.2022 r., zaś 14.03.2023 r. sprawa została rozstrzygnięta.

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Millennium SA
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.02.2023 r., sygn. XXVIII C 5738/21

Sąd uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego zawartą z Bank Millennium S.A. i zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 210.854,20 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok jest nieprawomocny

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.02.2023 r., I C 494/22

Sąd uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego zawartą z mBank S.A. i zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 298.013,61 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz ok. 15 tys. zł kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

PKO BP S.A. (dawniej: Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16.01.2023 r., XII C 887/22

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 16.01.2023 r., sygn. akt: XII C 887/22 unieważnił umowę kredytu zawartą z bankiem PKO BP S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę aż 587.736,71 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania! 𝐖𝐲𝐫𝐨𝐤 𝐳𝐚𝐩𝐚𝐝ł 𝐰 𝐜𝐢𝐚̨𝐠𝐮 9 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐢𝐞̨𝐜𝐲 𝐨𝐝 𝐳ł𝐨𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐳𝐰𝐮, 𝐩𝐨 𝐳𝐚𝐥𝐞𝐝𝐰𝐢𝐞 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐞𝐣 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐫𝐚𝐰𝐢𝐞!

Kredyt został spłacony w całości przed złożeniem pozwu. Klienci otrzymali zwrot wszystkich wpłaconych rat od Banku.

Wyrok nie jest prawomocny.

BANK MILLENIUM S.A. (dawny EURO BANK S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 07.11.2022 r., I C 736/19

Sąd Okręgowy we Wrocławiu unieważnił umowę kredytu zawartą z Euro Bank S.A. (obecnie Bank Millenium S.A.) oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 377.060,64 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu rat. Sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego.

Wyrok nie jest prawomocny.

BANK MILLENIUM S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 09.11.2022 r., I C 2113/21

Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnił umowę kredytu zawartą z Bankiem Millenium S.A. oraz zasądził na rzecz Kredytobiorczyni kwotę 178.161,05 zł oraz 37.066,88 CHF wraz z odsetkami tytułem zwrotu rat.

Wyrok zapadł w ciągu 13 miesięcy od złożenia pozwu.

BANK MILLENIUM S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 13.10.2022 r., I C 610/20

Sąd Okręgowy w Kaliszu uznał za nieważną umowę kredytu zawartą z Bankiem Millenium S.A. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 271.645,90 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu rat. Sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego

Wyrok nie jest prawomocny.

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17.10.2022 r., XVIII C 2295/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnił umowę kredytu zawartą z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 448.380,85 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu rat.

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14.10.2022 r., I C 620/22

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnił umowę kredytu zawartą z PKO BP S.A. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 478.160,22 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu rat.

Wyrok zapadł po jednej rozprawie w ciągu 5 miesięcy od złożenia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 18.05.2022 r., sygn. I C 491/21

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy podzielił argumentację powodów, stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty CHF oraz zasądził na rzecz klientów ponad 140.000,00 zł.

 W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, wyrok zapadł w ciągu 13 miesięcy od złożenia pozwu.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25.05.2022 r., sygn. akt I C 755/21

Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że klauzule zawarte w umowie kredytu indeksowanego do CHF powodują jej nieważność i zasądził na rzecz powodów ponad 150.000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, wyrok zapadł w ciągu 10 miesięcy od złożenia pozwu.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie 19.01.2022 r., sygn. XXVIII C 1686/21

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził na rzecz powodów kwotę 183.943,26 PLN. Sprawa dotyczyła kredytu zaciągniętego w styczniu 2008 r, indeksowanego do CHF.

Sprawa została zakończona w pierwszej instancji w 9 miesięcy.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej: BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1.02.2022 r., sygn. I C 1106/21

Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził na rzecz powodów kwotę 262.679,45 PLN, wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Sprawa dotyczyła kredytu zaciągniętego w lipcu 2008 r, denominowanego do CHF. Kredyt został spłacony przedwcześnie przez klientów, wobec czego wystąpiono z żądaniem zwrotu rat.

Sprawa została zakończona w pierwszej instancji w 9 miesięcy.

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 08.09.2022 r., sygn. akt: XII C 2287/20

Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnił umowę zawartą z Getin Noble Bank S.A. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłaconych rat. Co istotne, Sąd podzielił pogląd wyrażony w wyroku TSUE z dnia 08.09.2022 r. (sprawa łączona C-80/21 do C-82/21).

W sprawie odbyły się tylko dwie rozprawy.

Wyrok nie jest prawomocny.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.08.2022 r., sygn. akt: XXIV C 316/19

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od banku PKO BP S.A. kwotę ponad 126 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sprawa dotyczyła spłaconego już kredytu denominowanego z 2005 r. Co istotne, Sąd nie uwzględnił podniesionych przez bank zarzutów potrącenia i zatrzymania kwoty udzielonego kredytu (ok. 79 tys. zł).

Wyrok nie jest prawomocny.

ING Bank Śląski S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach 24.01.2022 r., sygn. I C 298/21

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego z grudnia 2008 r., indeksowanego do waluty CHF. Mimo ustalenia nieważności umowy, Sąd oddalił żądanie zapłaty z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda.

Wyrok nie jest prawomocny. W imieniu kredytobiorcy złożony został wniosek o uzasadnienie wyroku.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30.07.2021 r., sygn. I ACa 349/21

Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 08.02.2021 r. w sprawie I C 309/20 i uwzględnił apelację klientów.


SO w Olsztynie stwierdził nieważność umowy. SA dodatkowo zasądził na rzecz klientów ponad 219.000,00 zł.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem Xaltum, zgodnie z którym uzasadnione było żądanie zwrotu wpłaconych rat w sprawie, niezależnie od kwoty wypłaconego kapitału.

Sprawa została zakończona w 13 miesięcy.

Wyrok jest prawomocny i został wyegzekwowany od banku

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25.11.2021 r., sygn. XVIII C 512/21

Sąd Okręgowy uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 140 tys. złotych i ponad 41 tys. franków szwajcarskich

Wyrok zapadł w ciągu 8 miesięcy od złożenia pozwu.

Raiffeisen Bank International AG (Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 27.10.2021 r., sygn. I C 526/20

Sąd Okręgowy uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 227 tys. zł.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa . Wyrok zapadł w ciągu 16 miesięcy od złożenia pozwu.

PKO BP S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22.07.2021 r., sygn. akt I C 403/20

Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 291 tys. zł.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Sąd uznał umowę za nieważną i nakazał Bankowi zwrócić wpłacone przez Kredytobiorców raty.

Sprawa została zakończona w pierwszej instancji w 16 miesięcy.

PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 22.07.2021 r., sygn. akt: I C 1042/20

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 108 tys. zł.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Sąd uznał umowę za nieważną i nakazał Bankowi zwrócić wpłacone przez Kredytobiorców raty.

Sprawa została zakończona w pierwszej instancji w 8 miesięcy.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1.07.2021 r, sygn. akt: I C 877/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz klientów ponad 407 tys. zł oraz 39 tys. CHF (kredyt spłacony w całości).

W sprawie Sąd uznał umowę za nieważną i zasadził zwrot żądanych rat. Ostatecznie odstąpiono od przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. 

Fakt spłaty zadłużenia nie pozbawia zdaniem Sądu możliwości podważania umowy.

Bank Millennium S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.06.2021 r. , sygn. akt I C 493/20

Sąd Okręgowy w Olsztynie odfrankowił umowę oraz zasądził na rzecz klientów ponad 78.000,00 PLN.

W sprawie powołany został biegły, który potwierdził zasadność wyliczeń zawartych z pozwie. 

Tym samym Sąd co prawda nie uznał umowy za nieważną, lecz przychylił się do wniosku o jej odfrankowienie oraz zwrot nadpłaconych rat.

W imieniu kredytobiorców złożona została apelacja w celu stwierdzenia nieważności umowy.

ING Bank Śląski S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.04.2021 r., sygn. akt: I C 1410/20

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 119.000,00 PLN oraz 22.735,00 CHF.

Sprawa zakończona w 5 miesięcy od złożenia pozwu. Przeprowadzona została tylko jedna rozprawa, Sąd pominął wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24.02.2021 r. , sygn. akt XII C 732/20

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 134.000,00 PLN.

Sprawa zakończona w pierwszej instancji w 10 miesięcy od złożenia pozwu po jednej rozprawie. W sprawie nie brał udziału biegły, a świadkowie przesłuchani zostali na piśmie.

Kredytobiorcy są z wykształcenia prawnikami – okoliczność ta nie miała zdaniem Sądu znaczenia przy ustalaniu nieważności umowy.

Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7.12.2020 r., sygn. akt XII C 623/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 73.000,00 PLN i 33.000,00 CHF.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Po przedstawieniu stanowisk stron, wydany został wyrok w całości uwzględniający żądanie pozwu.

Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 02.11.2020 r., sygn. akt XVIII C 642/20

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 290.000,00 PLN.

Wyrok zapadł zaledwie 6 miesięcy po złożeniu pozwu. Pominięto wnioski o przesłuchanie pracowników Banku oraz o zawieszenie postępowania.

Odbył się tylko jeden termin rozprawy, Sąd uwzględnił żądanie stwierdzenia nieważności oraz zwrotu wpłaconych rat.

Raiffeisen Bank International (Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.10.2020 r., sygn. akt XXV C 3105/18

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 55.000,00 PLN oraz 23.000,00 CHF.

W sprawie przesłuchani zostali świadkowie zawnioskowani przez Bank. Sąd uznał za zbędne przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Sąd uwzględnił żądanie stwierdzenia nieważności umowy i zasądził zwrot wpłaconych przez klientów rat.

Getin Noble Bank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20.08.2020 r., sygn. akt XIII C 821/19

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 62.000,00 PLN.

W sprawie Sąd uznał umowę za nieważną oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę nadpłaty ponad wypłacony kapitał.

W imieniu kredytobiorców złożona została apelacja w celu uzyskania należnych do Banku rat.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻ S.A.)
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2020 r, sygn. akt: XXV C 119/19

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy oraz zasądził na rzecz klientów ponad 15.708,30 PLN.

W sprawie Sąd uznał umowę za nieważną oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę nadpłaty ponad wypłacony kapitał.

Zgodnie z wolą klientów, od wyroku nie składano apelacji.

mBank S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.02.2020 r., sygn. akt II C 409/18

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz klientów ponad 22.470,00 zł (kredyt spłacony).

Sąd uwzględnił żądanie stwierdzenia nieważności umowy i zasądził zwrot nadpłaconych rat ponad wypłacony kapitał.

Choć Sąd chciał zawiesić postępowanie, zażalenie złożone w imieniu Klientów Xaltum pozwoliło na sprawne zakończenie sprawy.

Raiffeisen Bank International (Polbank)
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.09.2019 r., sygn. akt XXV C 2723/18

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy.

W sprawie wpłacone przez klientów raty nie przekraczały otrzymanego kapitału. Umowa została jednakże uznana za jednoznacznie nieważną – jeszcze przed wydaniem wyroku przez TSUE ws. p. Dziubak (C-260/18).

W imieniu kredytobiorców złożona została apelacja w celu uzyskania należnych od Banku rat.

Powyższe zestawienie to tylko część wyroków uzyskanych dla naszych Klientów.

Jeśli Twój Bank nie znajduje się na liście – skontaktuj się z nami, zweryfikujemy Twoją umowę.
https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021