franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies wskazuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zasady wykorzystywania plików cookies w ramach niniejszej strony. 

Cookies

Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu usprawnienia jej funkcjonowania, w tym dla celów statystycznych, ułatwienia Państwu poruszania się po stronie, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, ulepszania naszych usług i dopasowywania ich do potrzeb użytkowników oraz w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych usług.

Pliki te są pożyteczne, bowiem dzięki nim zapamiętywane są Państwa indywidualne ustawienia. My z kolei wiemy, jak wielu użytkowników zagląda na naszą stronę internetową i co wzbudza Państwa zainteresowanie. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

W plikach cookies zostają zapisane między innymi:

  • adres IP komputera, z którego zostało wysłane zapytanie,
  • dane na temat systemu operacyjnego komputera, z którego Państwo korzystają,
  • dane dotyczące przeglądarki, z której Państwo korzystają,
  • strony internetowe, które Państwo odwiedzają oraz informacje na temat tego, jak ile spędzają Państwo na nich czasu.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie plików cookies, mają Państwo możliwość wyłączenia tych plików w ustawieniach przeglądarki.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych. W tym celu używane są ww. pliki cookies, których zawartość jest przekazywana Google. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie plików cookies, mają Państwo możliwość wyłączenia tych plików w ustawieniach przeglądarki.

Dane osobowe

Z uwagi na fakt, że mogą Państwo przekazać Xaltum dane osobowe za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie bądź w inny sposób, jak również, że Xaltum może dysponować Państwa danymi w związku z wykonywaniem umów, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Xaltum Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań, tel. 61 222 40 90, e-mail: franki@frankowekredyty.pl  

Wypełnienie formularza kontaktowego, wysłanie wiadomości e-mail jest równoznaczne z Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie oraz nawiązania z Państwem kontaktu.


Państwa dane mogą być przetwarzane w celach:

  • wykonania zawartej umowy, w tym także w celach rozliczeniowych, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • analizy sprawy i udzielenia odpowiedzi, jeżeli osoba fizyczna wyraziła na to zgodę, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest konieczne dla wykonania analizy Państwa sprawy, przedstawienia Państwu oferty i wykonania zawartej umowy. W zakresie przetwarzania danych, na które wyrazili Państwo zgodę, mają Państwo prawo w każdym czasie wycofać tę zgodę, za pośrednictwem strony www.frankowekredyty.pl bądź wysyłając stosowne oświadczenie o cofnięciu zgody na ww. adres XALTUM.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych dla celów marketingowych i innych, na które wyrazili Państwo zgodę będzie wykonywane w okresie działalności XALTUM, chyba że wcześniej wycofają Państwo wyrażoną uprzednio zgodę. Przetwarzanie danych dla celów analizy sprawy odbywać się będzie w okresie analizy sprawy. Dane te w tym przypadku zostaną usunięte po zakończeniu analizy i udzieleniu Państwu odpowiedzi, chyba że zawrą Państwo z XALTUM umowę o dochodzenie roszczeń, co będzie oznaczać, że dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie zawartej umowy

Odbiorcą danych może być bank, z którym zawarli Państwo umowę, jego (ewentualny) następca prawny, pełnomocnicy prawni banku (lub jego następcy prawnego), sąd, mediator, Rzecznik Finansowy. Państwa dane mogą być także udostępnione osobom przez nas upoważnionym, czyli m.in. naszym pracownikom (w celach wykonania umowy) oraz podmiotom z nami współpracującym, tj. biuru rachunkowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe, biegli.

Mają Państwo prawo żądania od administratora danych dostępu do danych (zgodnie z art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (czyli gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) bądź na potrzeby marketingu bezpośredniego (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w tym celu).

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Polityka Prywatności może podlegać zmianom.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021