franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweOdsetki w sprawach frankowych – czyli o tym dlaczego nie warto zwlekać z unieważnieniem kredytu we frankach.

7 listopada 20230

Unieważnienie umowy kredytu i zwrot wpłaconych rat na rzecz kredytobiorców to nie jedyne korzyści, na które możesz liczyć rozpoczynając sądową batalie z bankiem. Dodatkowym benefitem, który może zagwarantować wyrok sądowy są ustawowe odsetki za opóźnienie. Warto jednak zaznaczyć, że linia orzecznicza sądów powszechnych nie jest zgodna co do tego od jakiego momentu takie odsetki się należą. 

 

Możliwe sposoby zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie:

 • od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty skierowanego do banku;
 • od momentu pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności przez sąd
 • od momentu wydania wyroku unieważniającego umowę frankową przez Sąd I instancji. 

 

Termin wskazany w wezwaniu do zapłaty

Pełnomocnicy chcąc jak najlepiej chronić interes swoich klientów, sporządzając pozew wnoszą o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od momentu odebrania przez bank wezwania do zapłaty. 

Odsetki ustawowe za opóźnienie należne są kredytobiorcy, zgodnie z treścią z art. 481 kodeksu cywilnego: „§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.” 

Jednak nie zawsze takie podejście spotyka się z aprobatą sądu rozpoznającego sprawę. 

 

Moment pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności przez sąd

Zamieszanie w tej kwestii wprowadziła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 roku (III CZP 6/21). Sąd uznał bowiem, że obowiązkiem kredytobiorcy frankowego jest złożenie oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej. 

W ocenie SN, dopiero z dniem złożenia przez konsumenta takiego oświadczenia przed sądem, umowa staje się „trwale bezskuteczna”. W efekcie uchwały SN, w orzecznictwie niektórych sądów zaczął dominować pogląd, że dopiero od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia w toku procesu, roszczenie konsumenta o zwrot nienależnego świadczenia staje się wymagalne i dopiero od tego momentu można naliczać bankowi odsetki za opóźnienie.

Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy, sądy kierujące się orzecznictwem SN pozbawiają klientów odsetek za znaczny okres czasu. Tymczasem kredytobiorcy i ich pełnomocnicy uważają, że tego rodzaju odsetki powinno się naliczać od momentu, w którym bank dowiedział się o swoim zobowiązaniu wobec klienta – a to ma miejsce w chwili otrzymania przez taki podmiot przedsądowego wezwania do zapłaty, ewentualnie w momencie otrzymania pozwu sądowego. W naszej ocenie zasądzanie odsetek dopiero od odebrania od klientów oświadczenia o skutkach nieważności stanowi korzyść dla banku i wręcz zachęcania pozwanego do przewlekania procesu.  

Nierzadko moment pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności jest tożsamy z momentem wydania wyroku unieważniającego umowę kredytu. 

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21, a  sposób naliczania odsetek w sprawach frankowych

Czerwiec był przełomowym miesiącem dla frankowiczów. TSUE 15.06.2023 r. wydał wyrok, w którym stwierdził przede wszystkim, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, bank nie może domagać się od konsumenta zwrotu żadnych kwot poza nominalnym zwrotem kwoty kapitału kredytu i odsetek, a w szczególności nie jest bankowi należne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. 

TSUE zajął też głos  w sprawie sposoby naliczania odsetek w sprawach frankowych. Z wyroku TSUE wynika, że odsetki powinny być naliczane zgodnie z przepisami prawa, tj. od dnia wezwania do zapłaty, a konkretnie – od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin na dokonanie zapłaty, tym samym oczywiście poprawił sytuację kredytobiorców frankowych.

Moment od którego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie jest bardzo istotny – frankowicze mogą bowiem zyskać dodatkowe świadczenie pieniężne, które jest im należne od banku. 

Warto przy tym wyjaśnić, że obecnie ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 9,50 proc. w skali roku.  W konsekwencji jeśli Twój kredyt wynosi ok. 200.000 zł to dziennie tracisz nawet ok. 100 zł, czyli 36.500 zł rocznie !

Dlatego nie warto zwlekać, tylko podjąć decyzję o wytoczeniu powództwa już dziś ! 

 

 

Nie zwlekaj, Frankowiczu! Najlepszy czas na działanie jest teraz – Zdobądź bezpłatną analizę swojej umowy i odkryj sumę korzyści!

 


  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

  https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
  XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
  +48 61 222 54 46
  franki@xaltum.pl

  Obserwuj nas:

  DARMOWA KONSULTACJA

  Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

  Copyright © XALTUM 2021