franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweJak zwiększyć szanse na korzystny wynik w sprawie frankowej

23 listopada 20230

 

W zdecydowanej większości spraw frankowych, bo aż 98 procent według statystyk, frankowicze odnoszą sukces. Niemniej jednak, istnieje nadal około 2-3 procent przypadków, gdzie kredytobiorcy doświadczają niekorzystnego zakończenia w postaci negatywnego wyroku. Pytanie o przyczyny tych przegranych staje się kluczowe. W tym kontekście,tak istotne jest prawidłowe przeprowadzenie analizy umowy kredytowej oraz właściwe sformułowanie pozwu. Dodatkowo, aspekty związane z zawiłością zapisów umowy kredytowej oraz  okoliczności związane z celem, stanowią istotne elementy wymagające omówienia przed wszczęciem sprawy frankowej. Poniżej przedstawiamy błędy popełniane na etapie analizy umowy oraz na etapie postępowania sądowego, które mogą wpływać na niekorzystny wynik w tego typu sprawach. Warto zauważyć, że niewłaściwe zidentyfikowanie kluczowych punktów umowy, bądź też nieuwzględnienie istotnych aspektów podczas postępowania sądowego, może skutkować negatywnym rezultatem. Aby w pełni zabezpieczyć swoje interesy w sprawie kredytu frankowego, zalecamy oddanie sprawy w ręce doświadczonej kancelarii prawniczej. Taka kancelaria będzie w stanie rzetelnie przeanalizować umowę kredytową, zidentyfikować ewentualne błędy popełnione przez instytucję finansową, a także uwzględnić wszystkie możliwe scenariusze prawne. Fachowe podejście do sprawy frankowej może znacząco wpłynąć na skuteczność postępowania sądowego i zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

 

Błędy na etapie analizy umowy, które mogą prowadzić do przegranej sprawy frankowej, obejmują:

 

 • Brak klauzul abuzywnych w umowie kredytowej:

Jeśli umowa nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzule abuzywne), to brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności i zwrotu na rzecz kredytobiorców wszelkich wpłaconych na poczet kredytu rat i opłat.  Innymi słowy, umowa taka nie może być przedmiotem postępowania sądowego, albowiem grozi to oddaleniem powództwa. 

 • Możliwość spłaty kredytu w CHF od początku trwania umowy:

Jeżeli umowa kredytowa od początku przewidywała możliwość spłaty kredytu w szwajcarskiej walucie (CHF), to pozbawia to kredytobiorcę możliwości wystąpienia na drogę sądową, albowiem taka umowa jest co do zasady zgodna z przepisami prawa. 

 • Indywidualne negocjacje postanowień umownych z kredytobiorcą:

Jeśli postanowienia umowne, zwłaszcza dotyczące wysokości kursu waluty czy klauzul waloryzacyjnych, były indywidualnie negocjowane z kredytobiorcą, może to spowodować  trudności w zakwestionowaniu tych postanowień w późniejszym procesie sądowym 

 • Przeznaczenie kredytu na działalność gospodarczą:

Jeżeli kredyt był w całości lub przeważającej części przeznaczony na działalność gospodarczą, to jako kredytobiorca jesteś pozbawiony ochrony prawnej, która jest dedykowana konsumentom. Zgodnie z przepisami konsument jest traktowany jako słabsza strona umowy, a zatem w sporze z przedsiębiorcą zasługuje na szerszą ochronę.

 • Nieruchomość kredytowana była wynajmowana od początku trwania umowy:

Jeśli kredytowana nieruchomość była wynajmowana od początku trwania umowy, to sąd może uznać, iż kredyt nie służył zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i wówczas również kredytobiorca jest pozbawiony ochrony gwarantowanej konsumentom. 

 

Błędy formalne oraz zaniechania:

 

 • Brak odbioru korespondencji przez kredytobiorców bądź pełnomocnika:

Jeżeli kredytobiorcy lub ich pełnomocnik nie odbierają istotnej korespondencji sądowej, może mieć to poważny wpływ na przebieg czynności procesowych a także na skuteczność działań  w sporze z bankiem.

 • Pozwanie złego banku:

Brak wskazania właściwego podmiotu występującego po stronie pozwanej skutkować będzie oddaleniem powództwa. Dlatego tak istotne jest prawidłowe ustalenie banku, w którego portfelu znajduje się zawarta umowa kredytowa, zwłaszcza jeśli doszło do przekształceń banku od momentu jej zawarcia. 

 • Błędne sformułowanie roszczenia kredytobiorcy:

Zawarcie w pozwie roszczenia kredytobiorcy jedynie w formie żądania zapłaty, bez jednoczesnego żądania unieważnienia umowy, stanowi brak należytej ochrony interesów kredytobiorcy zwłaszcza jeśli istnieją podstawy do unieważnienia umowy (umowa kredytowa jest aktywna i kredytobiorca spłaca raty kredytowe) 

 • Zawarcie ugody na niekorzystnych warunkach i brak informacji dla pełnomocnika:

Sytuacja, w której kredytobiorca zawiera ugodę na niekorzystnych warunkach bez konsultacji z prawnikiem może doprowadzić do pogorszenia jego sytuacji majątkowej. Dodatkowo zawarcie ugody w trakcie procesu bez poinformowania swojego pełnomocnika, może  znacznie utrudnić prowadzenie sprawy, a większości przypadków doprowadzić do jej przegrania.

 • Przekształcenie kredytu złotowego na CHF wraz z żądaniem  unieważnienia umowy:

Gdy kredyt złotowy na mocy aneksu zostaje przewalutowany na walutę CHF, a kredytobiorca w pozwie żąda wyłącznie nieważności umowy, natomiast sąd uzna, że umowa jest ważna i zasadny jest wyłącznie powrót do pierwotnych warunków umowy spowoduje, iż klient przegra sprawę i będzie zobowiązany do poniesienia kosztów procesu. 

Prawidłowe sformułowanie pozwu i podejmowanie właściwych reakcji w trakcie trwania procesu mają wpływ na jego prawidłowy przebieg oraz skuteczność podnoszonych przez kredytobiorcę argumentów. W każdej sprawie frankowej istotne jest staranne przygotowanie dokumentacji oraz świadomość konsekwencji każdego z poszczególnych działań podejmowanych w trakcie procesu. Zachęcamy do przeanalizowania swojej umowy przez doświadczony zespół prawników z kancelarii XALTUM. Nasi eksperci niezobowiązująco doradzą, jaką taktykę procesową obrać w postępowaniu frankowym, uwzględniając specyfikę Państwa sytuacji.

 

Nie zwlekaj, Frankowiczu! Najlepszy czas na działanie jest teraz – Zdobądź bezpłatną analizę swojej umowy i odkryj sumę korzyści!

 


   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

  https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
  XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
  +48 61 222 54 46
  franki@xaltum.pl

  Obserwuj nas:

  DARMOWA KONSULTACJA

  Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

  Copyright © XALTUM 2021