franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

HomeCategoryArchiwa Kredyty frankowe - Frankowe Kredyty

Sprawdzamy, co możesz faktycznie zyskać zawierając ugodę z PKO BP

Media codziennie zalewają nas informacjami na temat programu ugód ws. „frankowiczów”, prowadzonego przez PKO BP S.A. Bank chwali się publicznie kolejnymi zawartymi porozumieniami.  Sprawdzamy na przykładzie jednego z kredytobiorców – jakie są skutki ugody i jak wypada ich porównanie ze skutkami korzystnego wyroku. Umowa kredytu Do Xaltum zgłosił się pan Andrzej z prośbą o pomoc w...

Czy bank może „mścić się” na frankowiczu za złożenie pozwu?

Coraz częściej frankowicze wychodzą zwycięsko z batalii z bankami, dobrym tego przykładem jest sprawa Państwa Dziubak (sygn. XXV C 2514/19). Ilość wygranych spraw uległa zwiększeniu w szczególności po październikowym korzystnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-260/18).  Mimo tak korzystnego rozstrzygnięcia, ilość kredytobiorców, którzy decydują się na walkę z banki, jest wciąż niewielka w stosunku do...

Po raz kolejny Prokurator Generalny po stronie frankowicza

Prokurator Generalny wniósł kolejną skargę nadzwyczajną na korzyść frankowicza. Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego do CHF, zaciągniętego w kwocie 610 tys. zł na okres 25 lat. Wobec zaprzestania obsługi kredyt został wypowiedziany i bank wniósł pozew do Sądu w trybie nakazowym. Sąd Okręgowy w Toruniu w maju 2016 r. wydał nakaz zapłaty, w którym zasądził od...

Znamy założenia propozycji ugodowych mBank S.A.

Miesiąc temu informowaliśmy, że mBank S.A. zamierza zacząć oferować swoim „frankowiczom” ugody. Teraz znamy już założenia propozycji jednego z głównych „frankowych” banków w Polsce. Propozycja ma polegać na podzieleniu się stron ryzykiem kursowym, w następujący sposób: najpierw kredyt miałby zostać przeliczony tak jakby od początku był udzielony w złotych, z oprocentowaniem opartym o WIBOR; następnie...

Wykreślenie hipoteki po unieważnieniu umowy – bez zgody Banku!

Informujemy o skutecznym wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej po unieważnieniu umowy kredytu naszych Klientów!  Po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytu zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska (Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygn. akt I ACa 150/21) w imieniu Klientów złożony został wniosek do wydziału ksiąg wieczystych w celu wykreślenia wpisu o hipotece. Do wniosku dołączono wyrok Sądu ze...

PROPOZYCJE UGODOWE BANKU PKO BP S.A. – CZY WARTO JE PRZYJMOWAĆ?

Przez długi czas frankowicze, którzy zdecydowali się wszcząć spór z bankiem o swój kredyt, poza jednostkowymi przypadkami nie mogli liczyć na żadne propozycje ugodowe ze strony banku. Od niedawna jednak sytuacja zaczęła się powoli zmieniać. Z programem ugód na dobre ruszył bank PKO BP S.A., który niemalże rutynowo proponuje frankowiczom ugody według formuły zaproponowanej w...

Czego możesz żądać w sporze z Bankiem

Jeśli rozważasz pozwanie Banku, na pewno zastanawiasz się nad tym – czego możesz żądać? Pojęcia takie jak stwierdzenie nieważności czy odfrankowienie mogą na pozór wydawać się skomplikowane. Rozwiewamy wątpliwości i udzielamy odpowiedzi na podstawowe pytania.   Nieważność, a może odfrankowienie?   Jeśli w Twojej umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne, masz prawo do: Stwierdzenia nieważności...

Sąd unieważnił kredyt denominowany zaciągnięty przez przedsiębiorcę

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy unieważnił umowę o kredyt denominowany zawartą z dawnym BPH Bankiem Hipotecznym S.A. (obecnie PEKAO Bank Hipoteczny S.A.) przez przedsiębiorcę (wyrok z dnia 19.11.2021 r., XVI GC 1309/20). Najczęstszą przyczyną stwierdzania nieważności tzw. kredytów frankowych jest stwierdzenie abuzywności postanowień odsyłających do tabel kursowych banku. Na abuzywność klauzul umownych mogą jednak...

Skarga do TSUE na zastąpienie stawki LIBOR stawką SARON

Informowaliśmy Państwa niedawno, że na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z dnia 14.10.2021 r. odniesienia do stawek LIBOR w umowach kredytowych zostaną zastąpione odniesieniami do stawki SARON. Jedna z polskich frankowiczek zaskarżyła to rozporządzenie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Skargę taką umożliwia przepis art. 263 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, zgodnie z którym każdy obywatel UE może...

Pozew od Banku po stwierdzeniu nieważności umowy.

Niewiele ponad rok od dnia wydania wyroku w I instancji przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie najbardziej znanych „frankowiczów” w Polsce – Państwa Dziubak – media obiegła wiadomość o wystąpieniu przez Bank na drogę sądową w celu dochodzenia od kredytobiorców zapłaty kwoty blisko 800.000,00 złotych. Czy kredytobiorcy w innych sprawach mają się czego obawiać?...

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2021/10/xaltum-white.png
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021