Korzyści z unieważnienia kredytu frankowego rosną w 2024 roku - Frankowe Kredyty
 
franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweKorzyści z unieważnienia kredytu frankowego rosną w 2024 roku

30 stycznia 20240

Decyzja o unieważnieniu kredytu frankowego może przynieść kredytobiorcom znaczące korzyści finansowe, potencjalnie zwiększając średni zysk o dziesiątki tysięcy złotych. To bezpośrednia konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia, szczególnie w sprawie C-28/22, uzupełnionej wyrokiem w sprawie C-140/22. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że odsetki ustawowe za opóźnienie w płatnościach należą się konsumentowi od chwili doręczenia wezwania do przedprocesowego uregulowania zobowiązań, co dodatkowo ogranicza możliwości banku do stosowania argumentu zatrzymania wypłaty odsetek.

Takie orzeczenia, mające już wpływ na praktykę sądów krajowych, mogą skłonić wielu kredytobiorców do podjęcia działań prawnych. Przeszła do historii era niekorzystnego dla konsumentów sposobu naliczania odsetek ustawowych za zwłokę, co było niezgodne z dyrektywą unijną 93/13/EWG. Teraz, po wyrokach TSUE, frankowicze, którzy z sukcesem kwestionują ważność swoich umów, nie powinni już być pozbawiani przysługujących im odsetek z powodu wcześniejszych praktyk bankowych.

 

Zachęcamy do rozważenia swoich opcji, gdyż obecne zmiany w orzecznictwie mogą oferować niepowtarzalną okazję do poprawy własnej sytuacji finansowej.

 

Frankowicze zyskują dostęp do odsetek za opóźnienie

Posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich wreszcie mogą cieszyć się pełnym prawem do ustawowych odsetek, obecnie ustalonych na poziomie 11,25% rocznie. Ta stawka, wynikająca z sumy stopy referencyjnej powiększonej o 5,5 punktów procentowych, kontrastuje z obciążeniami złotówkowych kredytobiorców, którzy płacą raty zależne od WIBOR plus marża bankowa. W kontekście walki o unieważnienie niekorzystnych umów kredytowych, frankowicze aspirują nie tylko do uniknięcia kosztów kredytu, ale również do uzyskania odsetek za opóźnienia w rozliczeniach przez banki.

Przed grudniowymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2023 roku, kredytobiorcy mogli spodziewać się ograniczenia odsetek ustawowych, naliczanych zazwyczaj od dnia wydania wyroku sądowego. Taka praktyka, oparta na stanowisku sądów kształtowanym przez uchwałę III CZP 6/21 Sądu Najwyższego, wymagała od konsumenta formalnego oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy, co skutkowało tylko częściowym przyznaniem należnych odsetek.

Jednakże, dzięki wspomnianym wyrokom TSUE, dotyczącym spraw C-140/22 i C-28/22, zmienia się perspektywa dla frankowiczów. Trybunał uznał, że nie jest wymagane od konsumentów składanie w sądzie oświadczeń o świadomości skutków nieważności umowy. 

Co więcej, odsetki ustawowe za opóźnienie powinny być naliczane już od momentu wezwania banku do rozliczenia, a nie dopiero po wniesieniu pozwu sądowego.

Również kwestia zarzutu zatrzymania, często wykorzystywanego przez banki do uniknięcia rozliczeń, uległa zmianie. Wyrok TSUE w sprawie C-28/22 wyklucza możliwość pozbawienia konsumenta przysługujących mu odsetek poprzez zastosowanie zarzutu zatrzymania. To przełomowe orzeczenie otwiera drogę dla kredytobiorców do uzyskania pełnych odsetek za opóźnienie, eliminując jednocześnie praktyki rozliczeń mniej korzystnych dla konsumentów, opartych na teorii salda.

Te zmiany w orzecznictwie unijnym nie tylko ułatwiają frankowiczom uzyskanie pełnych odsetek za zwłokę, ale również mogą wpłynąć na przedawnienie niektórych roszczeń banków, w tym zwrotu kapitału kredytu. Oznacza to istotny przełom w korzyść konsumentów, zmieniając dotychczasowe zasady gry na rynku kredytowym.

 

Potencjalne duże korzyści finansowe dla frankowiczów po orzeczeniach TSUE

Eksperci z Kancelarii Xaltum podjęli się szczegółowej analizy kilkudziesięciu orzeczeń sądowych dotyczących spraw kredytów we frankach, aby ocenić potencjalny wpływ uwzględnienia ustawowych odsetek za opóźnienie od momentu wezwania banku do zapłaty na korzyść kredytobiorców.

Wyniki tej analizy sugerują, że orzeczenia TSUE mogą znacząco wpłynąć na wzrost korzyści finansowych dla posiadaczy kredytów we frankach, przy czym niektórzy mogliby uzyskać wyjątkowo wysokie kwoty tytułem odsetek. Ostateczna kwota zysku zależy od indywidualnych okoliczności każdego przypadku, w tym od wysokości kredytu oraz momentu rozpoczęcia naliczania odsetek.

Zgodnie z obserwacjami ekspertów, sądy krajowe zaczęły adaptować się do wytycznych TSUE, co objawia się między innymi nieprzyznawaniem bankom prawa do zatrzymania oraz stosowaniem ustawowych odsetek za opóźnienie od chwili wezwania do uregulowania płatności. Zmiany te mają fundamentalne znaczenie dla kredytobiorców, którzy wcześniej, nawet w przypadku sporów sądowych z bankami, mogli liczyć na znaczące korzyści finansowe. Teraz, po grudniowych orzeczeniach TSUE, perspektywy frankowiczów wydają się jeszcze bardziej obiecujące.

 

Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat potencjalnych korzyści finansowych związanych z unieważnieniem kredytu we frankach, zalecane jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, takim jak eksperci z firmy Xaltum, którzy mogą dostarczyć spersonalizowaną analizę i poradę prawną.

Nie zwlekaj! Najlepszy czas na działanie jest teraz – Zdobądź bezpłatną analizę swojej umowy i odkryj sumę korzyści!

 


   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

  https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
  XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
  +48 61 222 54 46
  franki@xaltum.pl

  Obserwuj nas:

  DARMOWA KONSULTACJA

  Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

  Copyright © XALTUM 2021