Droga sądowa do anulowania kredytów w Euro i USD oraz zwrotu pieniędzy - Frankowe Kredyty
 
franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweDroga sądowa do anulowania kredytów w Euro i USD oraz zwrotu pieniędzy

19 stycznia 20240

Gdy pierwsi kredytobiorcy zaciągający kredyty we frankach odnieśli sukcesy w sądowych starciach z bankami, a coraz więcej orzeczeń sądowych zaczęło przeważać na ich korzyść, innych kredytobiorców zainspirowało to do rozważenia możliwości unieważnienia własnych umów kredytowych. Do tej zmiany, traktowanie zobowiązań finansowych jako nietykalnych było normą, a kwestionowanie warunków umowy kredytowej uznawano za absurd. Szczególnie dotyczyło to umów kreowanych przez finansowych gigantów – banki, z którymi kredytobiorcy, nawet mając wątpliwości co do zgodności zapisów z przepisami, rzadko decydowali się na sądową konfrontację.

 

Czy możliwe jest anulowanie umów kredytowych w euro lub dolarach amerykańskich na podobnych zasadach jak kredyty we frankach szwajcarskich?

Dyskusja wokół unieważniania umów kredytowych zwykle koncentruje się na tzw. „Frankowiczach”, czyli osobach, które zdecydowały się na kredyty walutowe oparte na franku szwajcarskim (CHF). Są one często przykładem w kontekście sporów z bankami. Jednakże, warto zauważyć, że mechanizm udzielania kredytów we frankach szwajcarskich był podobny do tych w euro czy dolarach.

Chociaż to kredyty we frankach szwajcarskich przyciągały największą uwagę, głównie z powodu korzystnego wówczas kursu walutowego, to istnieje również grupa osób, które zaciągnęły zobowiązania w innych walutach. Pojawia się więc pytanie: czy te osoby również mogą mieć szansę na unieważnienie swoich umów kredytowych i odzyskanie środków? Odpowiedź brzmi twierdząco, ponieważ decydującym czynnikiem jest nie waluta, a konstrukcja umowy kredytowej i zapisy dotyczące konwersji zobowiązań.

Decydujące znaczenie ma zawartość umowy kredytowej. Wiele umów kredytowych w walutach obcych zawiera nieprawidłowe i niezgodne z prawem zapisy dotyczące kursów walutowych, sposobów ich ustalania przez Bank w sposób jednostronny.

Niewłaściwe wyliczenie oprocentowania i rat nie są jedynymi problemami spotykanymi w tych umowach. Istotnym błędem, który może skutkować unieważnieniem umowy, jest brak jasno określonej kwoty kredytu. 

Ponadto, część odpowiedzialności spoczywa na pracownikach banków, którzy nie dopełnili swojego obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorców o ryzyku związanym z zaciąganiem kredytu w obcej walucie. Nierzadko zdarzały się sytuacje, w których kredytobiorcy byli wprowadzani w błąd co do stabilności i bezpieczeństwa takiego zobowiązania.

W przypadku, gdy umowa kredytowa zawiera zapisy niezgodne z prawem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka umowa może zostać unieważniona przez sąd. To otwiera możliwość dla kredytobiorców zaciągających kredyty w euro lub dolarach amerykańskich do podjęcia podobnych kroków prawnych, jakie podjęli „Frankowicze”.

 

Różnicie w kredytach walutowych

Kredyty walutowe różnią się między sobą w kilku kluczowych aspektach, pomimo że często uogólnia się je jako jednolitą kategorię. Oto przegląd różnych typów kredytów walutowych, które pomogą Ci zrozumieć, z jakim rodzajem zobowiązania masz do czynienia.

Podstawowym typem jest kredyt udzielany w walucie innej niż krajowa, który spłacany jest w tej samej walucie obcej lub w walucie krajowej po przeliczeniu. Oznacza to, że zarówno kwota kredytu, jak i zapisy w umowie kredytowej, są wyrażone w wybranej walucie obcej. Kredytobiorca otrzymuje kapitał w tej walucie lub jej równowartość w walucie krajowej.

Innym rodzajem jest kredyt waloryzowany, gdzie kredytobiorca otrzymuje kapitał w walucie krajowej, ale spłaca go w wybranej walucie obcej, według kursu ustalonego przez bank. W ramach kredytów waloryzowanych wyróżnia się kredyty denominowane i indeksowane.

Kredyt denominowany jest wyrażony w walucie obcej, a spłata rat odbywa się w walucie krajowej według kursu ustalonego przez bank w dniu uruchomienia kredytu. Mimo że raty wyrażone są w walucie obcej, np. euro, to spłaca się je w walucie krajowej, np. złotówkach.

Natomiast w kredycie indeksowanym, zarówno spłata, jak i zapisy w umowie są w walucie krajowej. Rolę waluty obcej pełni zapis w umowie, który przelicza kwotę kredytu na równowartość wybranej waluty obcej według kursu bankowego. Na tej podstawie obliczana jest wartość rat oraz całkowite zadłużenie, a mimo że rata wyrażona jest w walucie obcej, spłata odbywa się w walucie krajowej.

Złożoność tych umów często sprawia, że kredytobiorcy nie są w pełni świadomi ryzyka związanego z zaciąganiem kredytu walutowego. Jeżeli również znajdujesz się w tej grupie, warto wiedzieć, że masz możliwość walki o swoje prawa i dążenia do unieważnienia posiadanej umowy kredytowej.

 

Proces Unieważnienia Umowy Kredytowej i Korzyści z Tego Wynikające

Proces unieważnienia umowy kredytowej rozpoczyna się od złożenia pozwu do sądu. Kredytobiorcy mają możliwość złożenia pozwu zarówno w sądzie lokalnym, jak i w sądzie właściwym dla siedziby banku. Wybór sądu zależy od strategii procesowej oraz obciążenia danego sądu sprawami. Po złożeniu pozwu następuje wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy, a jej wynik może być pierwszym krokiem do zwycięstwa. Choć wygrana w pierwszej instancji często skutkuje apelacją banku, to doświadczenia w sprawach frankowiczów pokazują, że druga instancja zwykle orzeka nieważność umowy kredytowej.

Unieważnienie umowy kredytowej przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, obie strony są zobowiązane do wzajemnego rozliczenia się. W praktyce oznacza to, że jeśli kredytobiorca spłacił już kapitał, nie jest nic winien bankowi. W przypadku unieważnienia umowy, bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy wpłacone odsetki. Ostateczny sukces w sądzie to nie tylko powód do dumy, ale też realne korzyści finansowe.

Nie należy jednak lekceważyć całego procesu. Warto mieć wsparcie doświadczonego prawnika, który pomoże w nawigacji po procedurach sądowych, szczególnie że banki również dysponują profesjonalnymi doradcami prawnymi. Dobrze przygotowana strategia i wsparcie specjalisty mogą zwiększyć szanse na pomyślny wynik sprawy.

 

Optymalizacja Domowego Budżetu i Możliwości Odzyskania Należności w Kredytach Walutowych

Dla wielu kredytobiorców zobowiązania walutowe stanowią istotne obciążenie domowego budżetu, szczególnie w obliczu długotrwałych procesów sądowych. Znalezienie skutecznego rozwiązania, które przyniesie ulgę finansową, jest kluczowe. Jedną z opcji jest wniesienie wniosku do sądu o czasowe zawieszenie spłaty kredytu w trakcie trwania procesu sądowego. To podejście, choć wymaga pewnych formalności, może przynieść znaczną ulgę w codziennym zarządzaniu finansami.

Pomoc prawna w tych sprawach nie ogranicza się tylko do kredytów we frankach szwajcarskich. Kancelaria Xaltum oferuje wsparcie wszystkim kredytobiorcom walutowym, niezależnie od waluty zobowiązania. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne lub inne zapisy niezgodne z prawem, skontaktuj się z nami w celu darmowej analizy umowy. Wystarczy, że prześlesz nam skan dokumentu, a my przeprowadzimy szczegółową ocenę, aby ustalić, czy i jak możemy Ci pomóc. Nasze doświadczenie pokazuje, że wiele osób ma duże szanse na pomyślny wynik sprawy, co może skutkować znacznymi oszczędnościami i ulgą finansową.

Nie czekaj, zadbaj o swoje finanse już dziś. Skontaktuj się z Xaltum i pozwól nam przeprowadzić darmową analizę Twojej umowy kredytowej. Razem sprawdzimy, jakie masz opcje i jak możemy Ci pomóc w optymalizacji Twojego domowego budżetu.

 

Nie zwlekaj! Najlepszy czas na działanie jest teraz – Zdobądź bezpłatną analizę swojej umowy i odkryj sumę korzyści!

 


  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

  https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
  XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
  +48 61 222 54 46
  franki@xaltum.pl

  Obserwuj nas:

  DARMOWA KONSULTACJA

  Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

  Copyright © XALTUM 2021