franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweDecyzja TSUE z 8 maja 2024 roku: kluczowe wnioski dla kredytobiorców frankowych

9 maja 20240

W ważnym orzeczeniu wydanym 8 maja 2024 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), ponownie korzystnie rozstrzygnięto kwestię zarzutu zatrzymania w kredytach frankowych. W sprawie o sygnaturze C-424/22, Trybunał stwierdził, że uwzględnienie zarzutu zatrzymania przez banki, w sytuacji gdy uniemożliwia to konsumentom otrzymanie zasądzonych świadczeń, jest niedopuszczalne na mocy Dyrektywy 93/13/EWG. 

To stanowisko Trybunału ma istotne znaczenie dla tzw. frankowiczów w Polsce, którzy toczą spory z bankami dotyczące nieważności abuzywnych umów kredytowych.

Kluczowe tezy wyroku TSUE:

 

Niedopuszczalność zarzutu zatrzymania:

Trybunał jasno wyraził, że zarzut zatrzymania nie powinien być uwzględniany w sprawach dotyczących nieważności umów kredytowych, jeśli skutkuje to uniemożliwieniem konsumentowi uzyskania należnych mu świadczeń. Ta decyzja wpisuje się w trend prokonsumencki, który już był widoczny w wcześniejszych orzeczeniach TSUE.

Przypadki z Polski:

Sprawa C-424/22 została zainicjowana pytaniem prejudycjalnym od Sądu Okręgowego w Krakowie, dotyczącym sporu kredytobiorców z Santander Bankiem. Sąd ten, w przeciwieństwie do bardziej konserwatywnego podejścia Sądu Najwyższego, wykazał solidne wątpliwości co do zgodności zarzutu zatrzymania z Dyrektywą 93/13/EWG.

Skutki dla frankowiczów:

Postanowienie TSUE zwiększa szanse frankowiczów na korzystne rozstrzygnięcia w polskich sądach. Wyrok otwiera drogę do uzyskania należnych świadczeń, w tym odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie, które mogą być znaczące w zależności od długości trwania procesu sądowego.

Reakcja banków:

Banki staną przed nowymi wyzwaniami w obronie swoich interesów. Mogą próbować negocjować korzystniejsze ugody z klientami, by uniknąć prawomocnych wyroków i związanych z nimi wysokich kosztów odsetek. Oczekuje się jednak, że adaptacja praktyk bankowych do nowej rzeczywistości prawnej zajmie pewien czas.

 

Co dalej dla kredytobiorców?

 

Decyzja TSUE z 8 maja 2024 roku umacnia pozycję kredytobiorców w sporach sądowych i potwierdza, że nieprzychylne konsumentom praktyki banków mogą być skutecznie kwestionowane. Frankowicze, którzy planują lub już prowadzą postępowania przeciwko bankom, mogą liczyć na większe szanse na uzyskanie sprawiedliwego rozliczenia.

W obliczu tej decyzji, zarówno kredytobiorcy, jak i banki powinni skonsultować się z radcami prawnymi, aby zrozumieć pełne implikacje orzeczenia dla swoich konkretnych przypadków i odpowiednio dostosować swoje strategie prawne i negocjacyjne.

 

Nie zwlekaj! Najlepszy czas na działanie jest teraz – Zdobądź bezpłatną analizę swojej umowy i odkryj sumę korzyści!

 


   

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

  https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
  XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
  +48 61 222 54 46
  franki@xaltum.pl

  Obserwuj nas:

  DARMOWA KONSULTACJA

  Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

  Copyright © XALTUM 2021