franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweSpłaciłem kredyt frankowy – czy mogę pozwać Bank?

25 marca 20220

Wielu frankowiczów w obawie przed wzrostem wysokości rat oraz salda zdecydowało się spłacić kredyt frankowy w całości. Dzisiaj zastanawiają się nad pozwaniem Banku – czy jednak jest to możliwe pomimo tego, że umowa została spłacona? Odpowiadamy na podstawowe pytania.

Umowa ma wady – możesz ją zakwestionować

Jasnym jest, że w modelowej sprawie „frankowej” kredytobiorca występuje do Sądu o stwierdzenie nieważności umowy oraz zwrot wpłaconych rat (względnie – odfrankowienie kredytu). Nieco inaczej prezentuje się sytuacja frankowiczów, którzy nie spłacają już kredytu.

Dalej mogą oni zażądać zwrotu rat od Banku – nie przysługuje im jedynie żądanie stwierdzania przez Sąd w samym wyroku, że umowa ta jest nieważna. Fakt ten wynikać będzie jednak z samego uzasadnienia i stanie się podstawą do orzeczenia o zwrocie wpłat.

Zatem pomimo spłaty – w dalszym ciągu możesz wystąpić do Sądu z roszczeniem wynikającym z faktu spłaty „nieważnego” kredytu. Różnica polega przede wszystkim na sposobie sfomułowania żądania – tym zajmie się zaś doświadczony prawnik.

W pewnym sensie ułatwia to także prowadzenie procesu – nie jest konieczne cykliczne rozszerzanie żądania o bieżące, wpłacone po złożeniu pozwu raty. 

Skoro kredyt został spłacony – wiadome od początku jest, o jaką kwotę należy wystąpić – jest nią suma spłat, wynikająca z odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez Bank.

Jak wyglądają w praktyce orzeczenia sądów?

Teoria to jedno – w Xaltum wiemy, jak przełożyć ją na praktykę.

Wśród prowadzonych spraw (które dostępne są na naszej stronie internetowej: https://frankowekredyty.pl/kim-jestesmy/wygrane-sprawy/) z powodzeniem doprowadziliśmy już do zakończenia procesów przeciwko Bankom w sytuacji, gdy kredyt został spłacony.

I tak przykładowo w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. pomimo spłaty kredytu, Sąd uznał za zasadne roszczenia dot. zwrotu wpłaconych rat (prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16.12.2021 r., I ACa 769/20). Umowę oceniono jako nieważną, a Bank został zobowiązany do rozliczenia z pobranych wpłat.

Podobnie w sprawach przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1.02.2022 r., I C 1106/21 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 1.07.2021 r., I C 877/19).

Sądy potwierdzają skuteczność argumentacji prawników Xaltum – sama spłata zadłużenia nie zamyka drogi dochodzenia zwrotu rat.

Masz prawo unieważnić kredyt

Jeśli spłaciłeś swój kredyt frankowy by pozbyć się wciąż rosnącego zadłużenia – nie przekreśla to Twoich szans w Sądzie. W przypadku gdy umowa zostanie zakwalifikowana jako zawierająca niedozwolone postanowienia umowne – masz prawo żądać jej unieważnienia.

 

franki oferta

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2021/10/xaltum-white.png
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021