franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweUgoda z BNP Paribas Polska S.A. – czy warto ją zawrzeć?

8 kwietnia 20220

Kolejne Banki proponują ugody frankowiczom. Na tapet bierzemy dzisiaj BNP Paribas Bank Polska. Jakie warunki proponuje on klientom? 

Umowa kredytu zawarta w 2007 r. – ile pozostaje obecnie do spłaty?

Pan Krzysztof zawarł umowę kredytu z BGŻ S.A. – poprzednikiem BNP Paribas Bank Polska – na kwotę 77.290,12 CHF w październiku 2007 r. Był to kredyt denominowany, a zatem kwota została faktycznie wypłacona w złotówkach przy zastosowaniu kursu Banku. Klient otrzymał tym samym kwotę 165.331,98  r. Miała ona w założeniu trwać 24 lata (288 miesięcy). Oprocentowanie kredytu oparte było na formule LIBOR3M + marża (obecnie: SARON3M+marża).

Po ponad 15 latach spłaty:

  1. saldo zadłużenia wynosi (luty 2022 r.) we frankach szwajcarskich około 34.411,74 CHF (po przeliczeniu na PLN wynosi zatem około 150.000,00 zł – sumę niemal odpowiadającą kwocie udostępnionego kredytu).
  2. Rata bieżąca wynosi około 1.400,00 zł.
  3. Wpłaty na poczet kredytu wynoszą około 200.000,00 zł – spłacono zatem faktycznie udostępniony kapitał

Co zakłada ugoda?

Co proponuje BNP? Podobnie jak inne Banki, proponuje on przeliczenie kredytu tak, jakby od początku był on kredytem złotowym, oprocentowanym na formule WIBOR3M + marża.

Na przykładzie umowy p. Krzysztofa:

  1. Saldo zostanie obniżone do kwoty 92.026,25 zł.
  2. Oprocentowanie ustalone byłoby jako suma marż 1,4% oraz WIBOR3M (istnieje możliwość przejścia na stałe oprocentowanie – 5,92%).
  3. Bieżąca rata wyniosłaby około 1.028,00 zł.

BNP Paribas nie przedstawia przy tym szczegółowych wyliczeń dot. obniżenia salda zadłużenia oraz sposobu ustalania rat.

Oprocentowanie i wysokość raty

Ugoda zakłada przejście na oprocentowanie oparte na formule WIBOR3M + marża. Na dzień przedstawienia propozycji, stałe oprocentowanie wynosiłoby ono 5,62%

Tak jak wspominaliśmy w poprzednich wpisach – wysokość WIBOR3M w dalszym ciągu wzrasta. Oznacza to, że wzrastać będą także raty kredytu i ich wysokość. Już teraz przewidywana bieżąca rata jest wyższa niż przy spłacie kredytu frankowego (nawet jeśli usunięte zostanie ryzyko zmiany kursu).

Bank proponuje przejście na stałe oprocentowanie (5,92% na okres 5 lat) – ale jest to rozwiązanie tymczasowe. Nie wiadomo też, czy propozycja pozostanie aktualna wraz z konsekwentnym wzrostem WIBORu. Wciąż oprocentowanie zaś jest niekorzystne, czego skutkiem jest rata wyższa niż przy kredycie „frankowym”.

Ryzyko zmienności kursu waluty zostanie zatem de facto zastąpione ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Do tego wyliczenia Banku zakładają WIBOR na poziomie 4,22 – w momencie przygotowania niniejszego artykułu wynosi on już 4,46%. Oznacza to, że raty mogą jeszcze rosnąć.

 

 

Ugoda a nieważność i odfrankowienie – co można zyskać?

Umowa pana Krzysztofa jednoznacznie została zakwalifikowana jako zawierająca klauzule niedozwolone. Umożliwia to wystąpienie z żądaniem unieważnienia lub odfrankowienia umowy.

Poniżej przedstawiamy zestawienie skutków wystąpienia do sądu w zestawieniu z propozycją ugody.

Saldo Rata Zwrot nadpłat
Ugoda 92.026,25 zł 1028,00 zł 0,00 zł
Unieważnienie 0,00 zł 0,00 zł ok. 34.000,00 zł 
Odfrankowienie 74.603,47 zł 659,00 zł 80.341,65 zł 

 

franki oferta

Podsumowanie – czy ugoda jest korzystna?

Podsumowując, z zawarciem ugody wiążą się zarówno wady i jak i zalety w porównaniu z sądowym podważeniem umowy:

Działanie Zalety Wady
Ugoda – Obniżenie salda zadłużenia;– Usunięte zostaje ryzyko zmiany kursu CHF – Ryzyko podwyższenia raty w wyniku zmiany oprocentowania;

– Brak możliwości negocjowania warunków ugody z Bankiem;

– Brak zwrotu nadpłaty.

Unieważnienie – Saldo zadłużenia wynosi 0,00 zł;

– Wykreślenie hipoteki z KW

– Konieczność zwrotu kapitału na rzecz Banku;
Odfrankowienie – Obniżenie salda zadłużenia;

– Kredytobiorca otrzymuje zwrot nadpłaty;

– Utrzymane zostaje niskie oprocentowanie kredytu.

– Konieczna jest dalsza spłata zadłużenia

 

Pan Krzysztof otrzymał od Xaltum informacje na temat tego, co może zyskać w każdym wariancie oraz jakie ryzyka się z tym wiążą. Każdy z frankowiczów musi ocenić przy tym, które z rozwiązań problemu z kredytem jest dla niego korzystne. Istotne jest przede wszystkim, by decyzja ta poprzedzona była pełnymi informacjami na temat jej skutków.


 

Ugoda z Santander Bank Polska – czy warto ją zawierać?

Ugoda z ING Bank Śląski – czy warto?

Sprawdzamy, co możesz faktycznie zyskać zawierając ugodę z PKO BP

Propozycje ugodowe mBanku – co się za nimi kryje?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2021/10/xaltum-white.png
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021