KOLEJNY KORZYSTNY WYROK TSUE W SPRAWACH FRANKOWYCH - Frankowe Kredyty
 
franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweKOLEJNY KORZYSTNY WYROK TSUE W SPRAWACH FRANKOWYCH

25 września 20230

Trybunał Sprawiedliwości UE 21.09.2023 r. wydał kolejny korzystny dla frankowiczów wyrok, w sprawie C-139/22.

TSUE, odpowiadając na pytania jednego z warszawskich sądów, uznał, że:

 1. Fakt wpisania danej klauzuli umownej do urzędowego rejestru klauzul niedozwolonych w stosunku do jednego przedsiębiorcy może być wystarczającą podstawą do uznania za abuzywną analogicznej klauzuli stosowanej przez innego przedsiębiorcę. Innymi słowy, jeżeli kilka różnych banków stosowało tożsame treściowe klauzule indeksacyjne, ale tylko w stosunku do jednego z nich zapadła decyzja o wpisie do rejestru klauzul niedozwolonych, to i tak decyzja ta jest wiążąca także w stosunku do pozostałych banków;
 2. Jeżeli jeden z kilku możliwych sposobów wykonania obowiązku umownego przez konsumenta został uregulowany w sposób nieuczciwy, przedsiębiorca nie może powoływać na to, że konsument ma do wyboru także inne sposoby. Innymi słowy, jeżeli sposób spłaty kredytu indeksowanego lub denominowanego w złotówkach został uregulowany w sposób abuzywny (tj. odsyła do arbitralnie ustalanych tabel danego banku), to bank nie może powoływać się na fakt, że oferował także możliwość spłaty bezpośrednio w CHF;
 3. Bank udzielając konsumentowi kredytu indeksowanego lub denominowanego musi udzielić mu rzetelnych informacji o ryzyku walutowym nawet, jeśli konsument ten jest pracownikiem banku i posiada specjalistyczną wiedzę o danym typie kredytu. Dyrektywa nr 93/13 nie różnicuje bowiem konsumentów na różne kategorie zależne od osobistej wiedzy, doświadczenia czy wykształcenia konsumenta

Wyrok TSUE, jeżeli zostanie właściwie zastosowany w polskich sądach, może przyczynić się do przyspieszenia rozpatrywania spraw i ograniczenia zbędnych czynności dowodowych (w szczególności przesłuchań pracowników banku)

Nie zwlekaj, Frankowiczu! Najlepszy czas na działanie jest teraz – Zdobądź bezpłatną analizę swojej umowy i odkryj sumę korzyści!

 


  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

  https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
  XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
  +48 61 222 54 46
  franki@xaltum.pl

  Obserwuj nas:

  DARMOWA KONSULTACJA

  Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

  Copyright © XALTUM 2021