TSUE ZNÓW PO STRONIE KONSUMENTÓW! - Frankowe Kredyty
 
franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweTSUE ZNÓW PO STRONIE KONSUMENTÓW!

7 grudnia 20230

W dniu dzisiejszym (07.12.2023 r.) Trybunał Sprawiedliwości UE po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów. W wyroku wydanym w sprawie C-140/22 TSUE orzekł, że:

– dochodzenie przez konsumenta roszczeń z tytułu klauzul abuzywnych nie może być uzależnione od złożenia przez niego sformalizowanego oświadczenia przed Sądem. Tym samym nie jest też uprawnione naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę od kwot dochodzonych przez konsumenta od banku dopiero od momentu złożenia tego oświadczenia;

– bankom nie należy się żadna dodatkowa rekompensata ponad zwrot kapitału – oprócz ewentualnych odsetek za zwłokę. W tym zakresie TSUE powtórzył tezy wyroku z dnia 15.06.2023 r. w sprawie C-520/21, o którym  informowaliśmy już wcześniej > LINK

Tym samym TSUE zanegował koncepcję polskiego Sądu Najwyższego z uchwały z 07.05.2021 r., III CZP 6/21, jakoby upadek umowy zawierającej klauzule abuzywne następował dopiero z chwilą złożenia przez kredytobiorcę sformalizowanego oświadczenia przed Sądem. Od takiego zdarzenia nie może być uzależnione naliczanie odsetek za zwłokę od kwot dochodzonych od banku. TSUE wskazał, że prawo konsumenta do zrzeczenia się ochrony wynikającej z Dyrektywy nr 93/13, na którym swą koncepcję oparł SN, należy rozumieć tak, że oświadczenie konsumenta jest konieczne do ewentualnego uratowania wadliwej umowy, a nie do uznania jej za nieważną. Jeżeli nawet konsument nie zajmie żadnego stanowiska, Sąd musi z urzędu zbadać, czy umowa zawiera klauzule abuzywne i w razie potrzeby orzec nieważność umowy.

Wyrok TSUE powinien położyć kres powszechnej na przestrzeni ostatnich lat praktyce „obcinania” odsetek należnych frankowiczom od dochodzonych kwot.

 

Nie zwlekaj, Frankowiczu! Najlepszy czas na działanie jest teraz – Zdobądź bezpłatną analizę swojej umowy i odkryj sumę korzyści!

 


   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

  https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
  XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
  +48 61 222 54 46
  franki@xaltum.pl

  Obserwuj nas:

  DARMOWA KONSULTACJA

  Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

  Copyright © XALTUM 2021