franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweCo daje unieważnienie kredytu we frankach

21 czerwca 20220

Jako kancelaria prawna od lat specjalizujemy się w pomocy dla frankowiczów. Minęło już sporo czasu, odkąd rozpoczęły się pierwsze sprawy sądowe z tym związane, a ku zadowoleniu naszych klientów, około 97% spraw tego typu kończy się pozytywnie właśnie dla kredytobiorców. Coraz częściej trafiają do nas Klienci, którzy doskonale orientują się, czego mogą się domagać w sądzie – czyli unieważnienia umowy kredytu. Mimo to wciąż nie wszyscy wiedzą, co dokładnie oznacza unieważnienie umowy kredytu frankowego i jakie są tego konsekwencje, dlatego postanowiliśmy spróbować krótko i przystępnie uporządkować wiedzę na ten temat. 

 

Sądowe unieważnienie kredytu we frankach – skutki

Unieważnienie umowy kredytowej jest w zdecydowanej większości przypadków najkorzystniejszym rozwiązaniem dla frankowiczów. Rozwiązanie to niesie jednak za sobą pewne perturbacje, z których trzeba sobie zdawać sprawę i na które warto być przygotowanym. Sądowe orzeczenie nieważności umowy skutkuje bowiem przyjęciem fikcji, jakoby niekorzystna dla klienta umowa nigdy nie została zawarta. Po uprawomocnieniu się wyroku, obie strony powinny w związku z tym oddać sobie wszystko to, co od siebie pobierały. Klient ma obowiązek zwrócić kwotę otrzymanego kapitału, zaś bank – kwotę wpłaconych rat, odsetek i prowizji oraz udzielić zgody na wykreślenie hipoteki. Niemniej jednak, kredytobiorca musi być świadomy konieczności rozliczenia z otrzymanego kapitału, szczególnie, jeśli wartość jego spłat jest wciąż mniejsza niż otrzymany kapitał.

 

Rozliczenie w przypadku unieważnienia umowy frankowej

Może się zdarzyć, że o całościowym lub częściowym rozliczeniu kredytobiorcy z bankiem Sąd orzeknie już w wyroku ustalającym nieważność umowy kredytowej. Stanie się tak, gdy Bank podniesie zarzut potrącenia lub zatrzymania.

W przypadku zarzutu potrącenia Sąd uznaje, że roszczenie kredytobiorcy o zwrot rat zostało zaspokojone do wysokości kwoty otrzymanego kapitału. Jeśli kredytobiorca spłacił więcej niż otrzymał z banku, zasądzona zostanie tylko nadwyżka ponad otrzymany kapitał. Jeśli natomiast kredytobiorca spłacił mniej niż otrzymał, to pomimo ustalenia nieważności umowy kredytu nie otrzyma zwrotu żadnych środków od banku.

W przypadku zarzutu zatrzymania natomiast, Sąd zasądza od banku na rzecz frankowicza zwrot wpłaconych przez niego kwot, ale zastrzega, że bank może wstrzymać się z wykonaniem wyroku, dopóki frankowicz nie zaoferuje zwrotu otrzymanego kapitału. W praktyce wymusza to rozliczenie poprzez jednostronne potrącenie (już po wyroku) wzajemnych roszczeń lub osiągnięcie porozumienia z bankiem w sprawie wzajemnego rozliczenia, oczywiście zgodnego z treścią wyroku.

Jeśli bank nie podniesie żadnego roszczenia w toku procesu, to oczywiście sąd zasądzi zwrot rat na rzecz kredytobiorcy bez orzekania o zwrocie kapitału przez kredytobiorcę. Kredytobiorca będzie mógł wówczas taki wyrok wyegzekwować (nawet przez komornika), bez jednoczesnego rozliczenia z bankiem. Nie oznacza to jednak, że taki obowiązek na nim nie ciąży. Bank  w każdej chwili będzie mógł zażądać zwrotu wypłaconego kapitału i pozwać kredytobiorcę. W świetle aktualnego orzecznictwa, nie można liczyć na to, że roszczenia banków o zwrot kapitału będą oddalane z powodu przedawnienia. Dlatego, nawet jeśli bank nie podniesie żadnych roszczeń w toku procesu, i tak trzeba liczyć się z koniecznością rozliczenia z nim.

Może się oczywiście zdarzyć, że kredytobiorca nie będzie w stanie jednorazowo zwrócić bankowi całej kwoty kredytu i w rezultacie dojdzie do procesu z powództwa banku. Można wówczas wnosić do sądu o rozłożenie spłaty kapitału na raty – możliwość taką daje przepis art. 320 k.p.c. O tym jednak, czy i na ile rat płatność zostanie rozłożona, decyduje sąd.

 

Jak wybrać odpowiednią kancelarię prawną i prawnika w sprawie o unieważnienie kredytu we frankach?

Kredyty frankowe to specyficzna dziedzina, dlatego tak ważny jest wybór doświadczonej i profesjonalnej kancelarii prawnej. Z pewnością nie można opierać się tylko na cenie, ale także – a nawet przede wszystkim – zakresem usług. Istotne jest, by zakres ten obejmował prowadzenie całego sporu z bankiem, od etapu przedsądowego aż do definitywnego rozliczenia z bankiem po prawomocnym wyroku, w tym w razie potrzeby także prowadzenie sprawy z powództwa banku. Kancelaria XALTUM od lat specjalizuje się właśnie w tego typu sprawach, mając na swoim koncie już wiele pozytywnych dla swoich Klientów wyroków i oferuje pełny zakres usług.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z kwestią unieważnienia kredytu frankowego, zachęcamy do umówienia spotkania w naszej kancelarii. Nasi eksperci dokładnie wytłumaczą wszelkie trudniejsze kwestie i pomogą w kwestiach prawnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2021/10/xaltum-white.png
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021

Skontaktuj się z nami